NOC*NSF Academie voor Sportkader

NOC*NSF Academie voor Sportkader

Over NOC*NSF Academie voor Sportkader

De NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al meer dan vijftien jaar met succes in voor het opleiden van bestuurders, trainer-coaches, scheidsrechters, vertrouwenscontactpersonen en opleiders van het sportkader. De Academie richt zich op alle doelgroepen die een rol hebben op de sportvereniging.
Kenmerkend voor de opleidingen is dat ze sportgeneriek zijn; opleidingen over onderwerpen die, ongeacht de sport, een belangrijke rol spelen bij elke club of vereniging. Opleidingen gaan bijvoorbeeld over een vereniging besturen met visie of het coachen van specifieke doelgroepen. De sportgenerieke scholingen zijn daarom geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de sportwereld; van bestuurder tot scheidsrechter en van vrijwilliger tot trainer-coach.

Download brochure

Opleidingen van deze aanbieder

 • Tijdens deze scholingBreng je je sterke én ontwikkelpunten in kaart;Reflecteer je op je eigen rol als trainer;Leer je hoe je je kwaliteiten het beste kunt inzetten, ook in lastige situaties;Ontdek je hoe je sporters meer verantwoordelijkheid kan geven tijdens de training waardoor ze groeien als sporter.

 • Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. De workshop 4 inzichten voor bestuurders biedt jou de handvatten die je nodig hebt om actief met de inzichten aan de gang te gaan.

 • De scholing bestaat uit een online module  en twee contactbijeenkomsten. Deelnemers starten met de online module en als vervolg nemen zij deel aan de bijeenkomsten. Tussen de twee bijeenkomsten door krijgen zij een huiswerkopdracht.  Hiermee wordt een verhoogd leerrendement beoogd. Door docenten voor de bijscholing te informeren over de voorkennis en de leerwensen van de cursisten is de docent nóg beter in staat maatwerk te verrichten. Ook dit kan de leeropbrengst verhogen.

 •  Wil jij weten welke sportmogelijkheden er zijn voor mensen met een beperking? Hoe ontwikkelen we passend sport- en beweegaanbod en welke goede voorbeelden zijn er? Sport is gezond, fantastisch om te doen en brengt veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land zoveel mensen aan sport doen. De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft echter achter.Na afloop van deze introductie heb je inzicht in de doelgroep en door filmpjes en goede voorbeelden weet je hoe je kan starten om passend sport- en beweegaanbod op te zetten voor mensen met een beperking.

 • Gedurende het traject gaan we dieper in op de volgende punten: kennismaking met bijzonderheden van de doelgroep;inzicht in de huidige situatie op jouw sportclub en welke mogelijkheden er liggen om nog toegankelijker te worden; welke rol kan jouw club innemen binnen het lokale netwerk, o.a. met zorgintermediairs en leefstijlcoaches; samen bepalen hoe jouw sportclub hiermee aan de slag kan, met duidelijke vervolgstappen.

 • Het belang van clubkadercoachingDe Clubkadercoach is hiermee een belangrijke sleutel is voor het verkrijgen van meer vitale sportverengingen met een positieve sportcultuur. Clubkadercoaching (opzetten van trainersbegeleiding) heeft dan ook een prominente plek in het Nationaal Sportakkoord; daarbij wordt nadrukkelijk ook de relatie gelegd naar de uitbreiding van de buurtsportcoachregeling. De inzet van buurtsportcoaches op verenigingen past tegelijkertijd bij één van de belangrijkste beleidspunten van de sport op dit moment: het normaal maken van de inzet van professionals bij het verstevigen van de sportinfrastructuur in Nederland.Waarom is trainersbegeleiding belangrijk?Trainer-coaches spelen een cruciale factor in het sportplezier van kinderen. Een trainer-coach heeft niet altijd een trainersopleiding gevolgd en kan daardoor worstelen met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Hoe spreek je een groep sporters aan? Hoe houd je een groep sporters actief? Hoe zorg je dat ze iets leren? Maar vooral, hoe zorg je ervoor dat de sporters plezier hebben tijdens het sporten? Om trainer-coaches te helpen bij dit soort uitdagingen is het van belang hen goed te begeleiden. Maar hoe pak je die trainersbegeleiding als club aan? Het inzetten van een tijdelijke clubkadercoach kan daarbij helpen. De focus van deze clubkadercoach ligt op het opzetten, implementeren en borgen van trainersbegeleiding binnen de clubVoor wie?De opleiding is geschikt voor professionals in de sport; buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners.Voor meer informatie over clubkadercoaching kan je terecht op www.nocnsf.nl/clubkadercoaching

 • De herziene Code Goed Sportbestuur is ‘principle-based’ en heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’. Aan de hand van de vier essentiële principes – verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie – kunnen sportverenigingen via de Code invulling geven aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dat is van belang om te kunnen zorgen voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt en met plezier kan sporten en bewegen. De herziene Code biedt richtlijnen voor goed sportbestuur en helpt zo om misstanden te voorkomen.

 • Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders boven de 50 jaar graag zou willen sporten, maar dit nog niet doet. Hoe kan jouw sportclub daar mee omgaan, hoe bied je een passend aanbod en hoe bind je deze doelgroep aan jouw vereniging? In de workshop De kansen van 50+ sport gaan we hier uitgebreid op in.

 • Tijdens de workshop:Geven we je inspiratie om jouw vereniging duurzaam in te richten;Bespreken we concrete mogelijkheden als groene stroom (elektriciteit, gas), isolatie(materiaal), zonnepanelen, warmtepomp, LED verlichting, groendak, afval recyclen, watergebruik verminderen;Ontvang je de handvatten om na afloop zelf aan de slag te gaan met verduurzaming.

 • Tijdens de scholing ‘Een beetje opvoeder’ wordt uitgebreid stil gestaan bij pedagogische en didactische aspecten van een training waar trainer-coaches mee te maken krijgen. Op die manier kan jij jouw trainingen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de belevingswereld, beweegmotivatie en de ontwikkeling van jeugd. Zo draag jij als trainer-coach bij aan het sportplezier van de jongste sporters, en zet je je in voor een leven lang sport.Tijdens deze training:Ga je verder in op de pedagogische en didactische kant van training geven en hoe jij hier invulling aan kunt geven;Sta je stil bij het gedrag van sporters en hoe jij hier adequaat mee om kunt gaan;Leer je hoe je voorwaarden kunt scheppen voor een sociaal veilig sportklimaat dat grensoverschrijdend gedrag tegengaat;Leer je meer over hoe je jouw trainingen invulling kunt geven aan de hand van de vier inzichten: structuur en duidelijkheid, stimuleren en motiveren, individueel aandacht geven en regie overdragenVoor wie is deze scholing?De online scholing 'Een beetje opvoeder' is interessant voor iedere trainer-coach die wel eens voor een groep jeugdsporters staat, met in het bijzonder sporters van 7 tot en met 16 jaar. Het maakt niet uit welk niveau de groep jeugdsporters heeft; pedagogiek en didactiek is een belangrijk onderdeel van iedere training.

 • Tijdens deze scholingZoeken we nieuwe manieren om sponsors te werven;Gaan we kijken naar hoe jij jouw sponsor mogelijkheden aantrekkelijker kan maken voor de bedrijven/doelgroepen die je hiermee wilt bereiken;Leer je meer over fondsenwerving via Crowdfunding en welke kansen dit jouw vereniging biedt."Enthousiasmerende workshop, die hopelijk gaat leiden tot mooie sponsor/crowdfundingsacties!"Charley Verhaar, penningmeester SSN"Het was een eye-opener. Crowdfunding biedt grote mogelijkheden voor extra inkomsten. Ik ben echt anders tegen de dingen aan gaan kijken."Martin Houdijk, Hercules Handbal

 • Aan bod komt:bewust omgaan met alcohol schenken;streven naar een rookbeleid en rookvrije omgeving;stimuleren dat er ook een gezondere keuze mogelijk is qua eten en drinken.Met de nadruk op: Wat vind je als vereniging belangrijk? Hoe pakken we dit aan? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de vereniging daar achterstaat en meewerkt?

 • Tijdens deze workshop ontdek je wat je vanuit de vereniging als bestuur bewust kunt doen om de betrokkenheid hoog te houden. Krijg je vanuit het ‘waarom’ aanknopingspunten voor actie, waarop je zelf en als totaal bestuur invloed kunt uitoefenen. We wisselen ervaringen uit met andere clubs en bespreken creatieve mogelijkheden om binding te creëren.

 • Een goed functionerende sportclub is te herkennen aan een ‘kloppend hart’. Het bestuur van de club, aangevuld met commissies en actieve leden/ betrokkenen, vormen gezamenlijk dit kloppend hart. Zij zijn in staat om de stip op de horizon te bepalen, bijbehorende ambities te formuleren en hier vervolgens ook uitvoering aan te geven. Dit kan door draagvlak te creëren, leden in beweging te krijgen en taken te verdelen. De kunst is om de elementen van de gouden driehoek (sportaanbod - accommodatie - kader) goed in balans te hebben en vandaaruit keuzes voor de toekomst te maken. Wanneer het bij de ambities past, kan de sportclub doorgroeien naar een open club.In deze sessie worden sportbestuurders in staat gesteld om hun vereniging juist te positioneren en voor te bereiden op een toekomst met continuïteit. De sessie is opgezet in een samenwerking van sportbonden, gemeenten/ lokale sportservices en NOC*NSF. Landelijke, regionale en lokale trends worden besproken, goede voorbeelden komen aan bod en waar je als sportclubs terecht kunt voor ondersteuning.Het is vooral een interactieve sessie waarin sportclubs in gesprek gaan met het bepalen van ambities, het betrekken van mensen, het positioneren van de sportclub, alles om te versterken. Met verschillende oefeningen maken de clubs direct stappen en werken toe naar keuzes voor een sterke toekomst.

 • Tischa Neve (kinder- en jeugdpsycholoog) en Steven Pont (systeemtherapeut en mediator) ontwikkelden de thema-avond  “Lang leve de sportouder”. Tijdens deze avond wordt er ingegaan op het sportplezier van kinderen en de rol die ouders daarin spelen. Samen proberen we de vraag “Wat kan er verwacht worden van de ouders langs de zijlijn?” te beantwoorden. In de workshop “Lang leve de sportouder” nodigen we beginnende sportouders op de vereniging uit. Ze gaan samen met de trainers en/of coaches en de bestuurders van de vereniging het gesprek aan over het vergroten van het sportplezier van de kinderen, welke rol zij daarin spelen en komen we tot afspraken. De workshopleider zal dan ook niet vertellen wat goed of fout is. Het is aan de betrokkenen om daar afspraken met elkaar over te maken. Met de mening van de kinderen zelf in het achterhoofd. Tijdens de workshop komen de volgende thema’s aan bod:Sportplezier voor kinderenOnze eigen emotiesPositief benaderenEffectief complimenteren Wat zijn de ervaringen van deelnemers die Lang leve de sportouder hebben gevolgd?“Lang leve de sportouder” is een workshop die veel interactie stimuleert en een goede discussie op gang brengt. Het biedt de vereniging een mooie kans om open het gesprek met ouders aan te gaan.Het is echt een eye opener. Ik ga nu eerst aan mijn kinderen vragen wat zij eigenlijk willen.Ik heb echt handvatten meegekregen hoe ik positief mijn kind kan aanmoedigen.Wat fijn om open met de ouders te praten over ons gedrag langs de lijn. Iedereen denkt er net anders over. Hierdoor kunnen we veel onbegrip in de toekomst voorkomen.

 • Het voortbestaan van elke club is uiteindelijk afhankelijk van voldoende leden. Zij zijn de reden van je bestaan. Als vereniging is het zaak om potentiële leden in te laten zien wat je te bieden hebt. Want ook in jouw regio zijn er natuurlijk mensen die best zouden willen sporten maar dat nu niet doen. In deze scholing gaan we dieper in op deze onderwerpen.. Tijdens deze scholingGa je aan de slag met kansen en knelpunten binnen jouw verenigingGa je de interactie aan met collega-verenigingen die tegen vergelijkbare zaken aanlopenLeer je hoe je het aanbod van jouw vereniging kunt afstemmen op de wensen van de doelgroep die je wilt bereiken 

 • Tijdens deze scholing:Wordt aandacht gegeven aan bestuurlijke vernieuwing en leer je wat dit jou én je vereniging oplevert;Gaan we in op de voordelen van een ondernemend en divers samengesteld bestuur;Leer je meer over bestuurlijke verjonging en het werven van een nieuwe generatie bestuurders.

 • Tijdens deze scholingLaat je scheidsrechters nadenken over waar ze verantwoordelijk voor zijn, hoe ze zich gedragen en hoe contact met spelers en coaches is. Voor, tijdens en na de wedstrijd;Leer je kijken naar wat er goed gaat of beter kan en dat ook als zodanig benoemen – eerlijk en concreet;Ben je in staat gedachten en doelstellingen van ‘jouw’ scheidsrechters te vertalen naar de praktijk;Kan je scheidsrechters aan moedigen meer te bereiken dan ze normaal gesproken zonder coach zouden doen.

 • De scholing Expert bestaat uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. In het praktijkdeel voer je portfolio- en praktijkopdrachten uit. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de opdrachten. Na het volgen van de bijscholing kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Expert behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

 • De scholing Leercoach bestaat uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. In het praktijkdeel voer je portfolio- en praktijkopdrachten uit. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de opdrachten. Na het volgen van de bijscholing kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Leercoach behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

 • De volgende vragen komen tijdens de scholing aan bod:Hoe zorg ik voor een veilig klimaat in het planningsgesprek?Hoe geef ik de kandidaat maximaal de ruimte om in het reflectiegesprek vinkjes te verdienen?Hoe zorg ik ervoor dat ik een portfolio zo objectief mogelijk beoordeel?Is de PVB-beoordelaar meer dan een meteropnemer?

 • Na het volgen van de scholing Opleiding voor opleiders Expert, Leercoach of PVB beoordelaar kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Expert, Leercoach of PVB beoordelaar behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is. 

 • Na het volgen van de scholing Praktijkbegeleider kunnen de deelnemers hun portfolio, gevormd door de praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het diploma Praktijkbegeleider behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan NOC*NSF Academie voor Sportkader uitbesteed. Informeer bij de bijhorende bond wat het geval is. Als de uitwerking voldoende is ontvangt de deelnemer het diploma praktijkbegeleider van de betreffende sportbond.   

 • De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnende en zich ontwikkelende trainer-coaches en instructeurs te delen. De praktijkbegeleider onderhoudt contact met de opleiders van de opleidingen of scholingen. In de sportverenigingen draagt de praktijkbegeleider bij aan de ontwikkeling en het behoud van het sportkader.Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider creëert deze leeromgeving en geeft sportkader gerichte feedback en praktische tips.De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnende en zich ontwikkelende trainer-coaches en instructeurs te delen. De praktijkbegeleider onderhoudt contact met de opleiders van de opleidingen of scholingen. In de sportverenigingen draagt de praktijkbegeleider bij aan de ontwikkeling en het behoud van het sportkader.Trainer-coaches en instructeurs die beschikken over een diploma op KSS niveau 3 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur ook PVB 4.1 succesvol hebben afgelegd worden toegelaten tot de opleiding ‘praktijkbegeleider’. Praktijkbegeleider is tevens als module te volgen bij  de Trainer-coach 4 opleiding.Voorafgaand aan de bijscholing ontvang je een reader.Reader PraktijkbegeleiderKwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Voor meer informatie kun je contact opnemen met NOC*NSF Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

 • Tijdens deze scholingGaan we in op de uitdagingen op het gebied van communicatie van jouw club;Bepaal je een eigen strategie en maak je een concreet communicatieplan;Zet je de gemaakte strategie om in concrete actiepunten die je meteen, tijdens het traject, al kunt uitvoeren.

 • De sportadviseurBij steeds meer maatschappelijke vraagstukken doet de overheid een beroep op de sport. Sportbonden, gemeenten en sportserviceorganisaties dragen zorg voor de uitvoering van diverse programma’s. In de praktijk komt echter ook veel werk te liggen op de schouders van sportverenigingen. Die krijgt vaak te maken met bezuinigingen op haar accommodatie, hoge energierekeningen, onvoldoende vrijwilligers en teruglopende ledenaantallen. De bestuurders van sportverenigingen zijn daardoor gebaat bij kwalitatief hoogwaardige begeleiding. Huidige maatschappelijke vraagstukken in de sportsector vragen daarom om sterke sportadviseurs. Het resultaat van hun inzet is dat clubbestuurders - in het complexe krachtenveld van maatschappelijke eisen - hun vereniging in de eigen gemeente goed weten te positioneren, een koers uitzetten én deze goed uitvoeren. De sportadviseur begeleidt de clubbestuurder bij het inzetten van een specifieke koers, waarbij de vereniging keuzes maakt over de eigen rol en de te realiseren doelen. Ook krijgt de bestuurder ondersteuning om een heldere aanpak te formuleren over hoe de vrijwilligers binnen de vereniging samen hun doelen kunnen verwezenlijken. Een sportadviseur krijgt een vereniging in beweging, daar ligt zijn of haar kracht!De opleiding ’sportadviseur’ richt zich op de professionalisering van vereningsadviseurs en -ondersteuners, sportconsulenten en andere professionals die sportverenigingen versterken. De deelnemers aan de opleiding zijn werkzaam bij een sportbond, gemeente, adviesbureau of sportservice organisatie. Inhoud van de opleiding  Het begeleiden van een vereniging als adviseur vraagt om andere vaardigheden dan de rol van ondersteuner. Kennis van de wereld van de sportvereniging en de maatschappelijke context van de sport dient de professional te combineren met adviesvaardigheden, interventiekunde en kennis van verandermanagement. Het specifieke van de sportvereniging komt uitgebreid aan bod in de context van het besturen van een club, de externe omgeving van de club, strategisch management en marketing. De deelnemers maken daarnaast uitgebreid kennis met alle facetten van een adviesproces. Bijvoorbeeld het achterhalen van de vraag-achter-de-vraag, het effectief hanteren van de persoonlijke stijl in context en het geven van overtuigende en inspirerende prestaties. Er is bovendien aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en data gedreven adviseren in de sport. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk van de deelnemers.

 • In deze masterclass/workshop wordt ingegaan op het thema inclusie en aangepast sporten. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt op de club, ook mensen met een beperking. In +/- 2,5 uur (of 1,5 uur online) reflecteren we op de huidige situatie op jouw club en gaan we na wat er nodig is om een inclusieve omgeving te faciliteren waar mensen met een beperking zich welkom voelen om te komen sporten of bewegen. We creëren voldoende handvatten om een volgende stap te kunnen zetten in het versterken en/of verrijken van passend sportaanbod. Ook gaan we dieper in op de voordelen van lokale samenwerking met organisaties uit de sport-, zorg- en onderwijssector. Tot slot, bieden we informatie en inspiratie over aanvullend scholingsaanbod en procesbegeleiding.

 • Sporters met een auditieve/communicatieve beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach moet echter wel met een aantal zaken rekening houden om een goede en uitgebalanceerde training te kunnen geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter en het gebruik van hulpmiddelen en gebarentaal. Bovendien kan een sporter met een auditieve en/of communicatieve beperking zich niet altijd goed uiten. Goede begeleiding en communicatie zijn nodig om deze sporters actief en op een plezierige manier mee te laten doen in het sportteam. Sporters met een auditieve/communicatieve beperking hebben een gedegen trainingsopbouw en goede begeleiding nodig om blessures, uitsluiting en sociale verwarring te voorkomen. In de praktijk blijkt dat mensen met een auditief/communicatieve beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluit bij de behoefte. In de bijscholing krijg je tips & trucs en de kans om persoonlijke vragen te stellen en ervaringen te delen.De bijscholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma niet vereist. Deze bijscholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.Klik hier om de reader Sporters met een auditieve/communicatieve beperking te lezen.

 • Tijdens deze scholingKrijg je inzicht in de kenmerken en belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking;Kan je de visie verwoorden op sporters met een verstandelijke beperking;Leer je je in te leven in de doelgroep en hoe je deze sporters kan begeleiden; Leer je hoe je trainingen of lessen kan afstemmen op sporters met een verstandelijke beperking;Geven wij je informatie over de wedstrijdmogelijkheden voor sporters met een verstandelijke beperking.

 • Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van materiaal en met het eventueel gebruiken van een buddy. Een trainer-coach moet zich kunnen inleven in de situatie van sporters met een beperking. De sporters met een visuele beperking ‘ervaren’ de wereld anders. Zij hebben goede begeleiding nodig bij het sporten en bij de trainingsopbouw om veilig te kunnen sporten. In de praktijk blijkt dat mensen met een visuele beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluit bij de behoefte.De (bij)scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma dan ook niet vereist. Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.Klik hier om de reader Sporters met een visuele beperking te lezen.

 • Tijdens deze scholingLeer je hoe je gedragingen die voortkomen uit gedragsstoornissen kunt herkennen en begrijpen;Ontdek je hoe je effectief om kan gaan met ongewenst gedrag;Ga je aan de slag met je eigen gedrag als trainer en welke invloed jouw communicatie en training heeft op sporters met gedragsproblematiek;Leer je hoe je een sociaal veilig, positief en stimulerend sportklimaat kan creëren. 

 • Tijdens deze scholingLeer je vanuit jouw kracht hoe je de sport in Nederland kan versterken en jouw eigen sportomgeving in positieve zin kan veranderen;Wordt je uitgedaagd om jezelf actief te ontwikkelen binnen een veilige en dynamische leeromgeving;Werk je samen met andere jongeren aan bestaande vraagstukken in de sport;Leer je oplossingsgericht denken over bestaande uitdagingen.

 •  Tijdens deze scholingLeer je om zowel sportieve als pedagogische thema’s in je trainingen te verwerken;Gaan we in op hoe je samen met het kind kan ontdekken wat ze allemaal kunnen en willen leren;Ontdek je wat jouw rol is als coach en hoe je het zelfvertrouwen van sporters kan vergroten;Geven we jouw trainingen een extra dimensie door te focussen op plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf-ontdekkend leren.

 • Tijdens deze scholingLeer je de behoefte van kinderen met autisme te begrijpen en hun gedrag te herkennen;Leer je structuur en houvast aan te brengen in trainingen en wedstrijden;Geven we je tips over hoe je communicatie en materialen kan aanpassen aan de sporter.

 • Tijdens deze scholingLeer je over de werking van het puberbrein;Ontdek je hoe je jezelf kan verplaatsen in pubers en hun drukke leven en leer je hoe je trainingen aantrekkelijker kan maken;Is er aandacht voor wat er gebeurt in de hersenen wanneer je plezier hebt en waarom het belangrijk is om oefeningen uitdagend en leuk te maken;Leer je pubers te betrekken bij de training door ze zelf steeds meer verantwoordelijkheid te geven en de regie aan hen over te dragen.

 • Deze scholing is geschikt voor ervaren trainers, voor vrijwilligers met pedagogische vaardigheden en ervaring die coaches bij willen staan of professionals zoals buurtsportcoaches. Als trainersbegeleider ga je de trainers of coaches binnen de sportvereniging voor langere tijd ondersteunen. Daardoor werk je mee aan een structureel sportief, veilig en stimulerend sportklimaat binnen de vereniging. Zo kan een coach bijvoorbeeld om feedback vragen bij een training die altijd rommelig verloopt. De trainersbegeleider observeert vanaf de zijlijn en ziet zo andere dingen dan de coach zelf, die volop in de dynamiek betrokken is en zijn of haar handen vol heeft aan het team.Tijdens de scholing leer je de trainer te laten reflecteren op zijn gedrag en manier van coachen. Welk effect heeft dit op de sporters? Je leert gedrag te observeren (verbale en non-verbale uitingen) en analyseren en je analyse te vertalen in concrete tips: wat gaat er goed, wat kan beter? Verder leer je observaties op een goede manier met de trainer te bespreken.Door ontwikkeling en begeleiding van trainers in de praktijk kun je doelgericht werken aan een groep trainers en coaches die daadwerkelijk in staat is het gewenste positieve sportklimaat te creëren en invulling te geven aan de pedagogische rol.

 • Deze voorlichting is een eerste kennismaking voor (aankomende) topsporters met integriteit in de sport. Om te beginnen komen de positieve waarden van sport aan de orde. Verder behandelt de sessie de belangrijkste regels, risico’s en tips rondom matchfixing, doping en grensoverschrijdend gedrag. Dit verkleint de kans dat sporters per ongeluk overtredingen begaan. Natuurlijk wordt hierbij uitgebreid aandacht besteed aan de vraag waar sporters (vertrouwelijke) gesprekspartners, hulp en meldpunten kunnen vinden.  Maar vooral wordt een team of trainingsgroep aangemoedigd om open te spreken over twijfels, dilemma’s en omgangsvormen. In een veilige setting, zonder een trainer of staflid erbij. Zo vergroot deze sessie de gezamenlijke bewustwording over integriteit als topsporter, en draagt het bij aan een open, veilig en eerlijk topsportklimaat.

 • Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Met enigszins absurde oefeningen en creatief denken, ga je met een vernieuwde blik kijken naar vrijwilligersmanagement. En ga je direct keuzes maken én aan de slag voor jouw eigen vereniging. Naast de sessies met collega bestuurders en een sessie op jouw vereniging, krijg je toegang tot de online module Vrijwilligersmanagement.  

Meer aanbieders

NOC*NSF Academie voor Sportkader

NOC*NSF Academie voor Sportkader

De NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al meer dan vijftien jaar met succes in voor het opleiden van bestuurders, trainer-coaches, scheidsrechters, vertrouwenscontactpersonen en opleiders van het sportkader. De Academie richt zich op alle doelgroepen die een rol hebben op de sportvereniging.Kenmerkend voor de opleidingen is dat ze sportgeneriek zijn; opleidingen over onderwerpen die, ongeacht de sport, een belangrijke rol spelen bij elke club of vereniging. Opleidingen gaan bijvoorbeeld over een vereniging besturen met visie of het coachen van specifieke doelgroepen. De sportgenerieke scholingen zijn daarom geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de sportwereld; van bestuurder tot scheidsrechter en van vrijwilliger tot trainer-coach.

Meer lezen
Badminton Nederland

Badminton Nederland

Meer lezen
NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland

NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is het meldpunt en kenniscentrum van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport. CVSN is er voor alle sporters, bestuurders, ouders, trainers en vrijwilligers, werkt onafhankelijk op basis van vertrouwelijkheid, denkt mee en geeft advies. Via diverse kanalen is het Centrum altijd gratis, nagenoeg 24/7 en indien gewenst anoniem te bereiken. Meer informatie: centrumveiligesport.nl.   

Meer lezen
Bekijk alle