Sportadviseur

Sportadviseur

Sportadviseur

Opleidingsoort:

Opleiding

Doelgroep:

Werknemers in de sport

Kosten per deelnemer:

€2.750,-

Sport:

Alle sporten

Er zijn tal van maatschappelijke vraagstukken waarbij de overheid een beroep doet op de sport. Om sportverenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze maatschappelijke uitdagingen, zijn goed opgeleide sportadviseurs van grote toegevoegde waarde. Hun inzet leidt ertoe dat clubbestuurders zijn of haar vereniging stevig positioneert binnen de eigen gemeente, koers uitzetten en deze succesvol uitvoeren. Hierdoor zijn sportverenigingen succesvol en leveren zij een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Een sportadviseur krijgt de vereniging in beweging!

De sportadviseur
Bij steeds meer maatschappelijke vraagstukken doet de overheid een beroep op de sport. Sportbonden, gemeenten en sportserviceorganisaties dragen zorg voor de uitvoering van diverse programma’s. In de praktijk komt echter ook veel werk te liggen op de schouders van sportverenigingen. Die krijgt vaak te maken met bezuinigingen op haar accommodatie, hoge energierekeningen, onvoldoende vrijwilligers en teruglopende ledenaantallen. De bestuurders van sportverenigingen zijn daardoor gebaat bij kwalitatief hoogwaardige begeleiding. 

Huidige maatschappelijke vraagstukken in de sportsector vragen daarom om sterke sportadviseurs. Het resultaat van hun inzet is dat clubbestuurders - in het complexe krachtenveld van maatschappelijke eisen - hun vereniging in de eigen gemeente goed weten te positioneren, een koers uitzetten én deze goed uitvoeren. De sportadviseur begeleidt de clubbestuurder bij het inzetten van een specifieke koers, waarbij de vereniging keuzes maakt over de eigen rol en de te realiseren doelen. Ook krijgt de bestuurder ondersteuning om een heldere aanpak te formuleren over hoe de vrijwilligers binnen de vereniging samen hun doelen kunnen verwezenlijken. Een sportadviseur krijgt een vereniging in beweging, daar ligt zijn of haar kracht!

De opleiding ’sportadviseur’ richt zich op de professionalisering van vereningsadviseurs en -ondersteuners, sportconsulenten en andere professionals die sportverenigingen versterken. De deelnemers aan de opleiding zijn werkzaam bij een sportbond, gemeente, adviesbureau of sportservice organisatie. 

Inhoud van de opleiding  
Het begeleiden van een vereniging als adviseur vraagt om andere vaardigheden dan de rol van ondersteuner. Kennis van de wereld van de sportvereniging en de maatschappelijke context van de sport dient de professional te combineren met adviesvaardigheden, interventiekunde en kennis van verandermanagement. Het specifieke van de sportvereniging komt uitgebreid aan bod in de context van het besturen van een club, de externe omgeving van de club, strategisch management en marketing. De deelnemers maken daarnaast uitgebreid kennis met alle facetten van een adviesproces. Bijvoorbeeld het achterhalen van de vraag-achter-de-vraag, het effectief hanteren van de persoonlijke stijl in context en het geven van overtuigende en inspirerende prestaties. Er is bovendien aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en data gedreven adviseren in de sport. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk van de deelnemers.

Onderwerpen:
  • Adviseur in de sportsector
  • Besturen van een sportvereniging
  • Strategisch management
  • Persoonlijke stijl, observatie- en gesprekstechnieken
  • Verandermanagement en marketing
  • Data gedreven adviseren
  • Praktijkopdracht
Praktische informatie
De opleiding bestaat uit zes trainingsdagen, waaronder één tweedaagse met overnachting en vier afzonderlijke trainingsdagen: Bijeenkomst 1 30 november 2023Bijeenkomst 2 11 januari 2024Tweedaagse 8 en 9 februari 2024Bijeenkomst 5 7 maart 2024Praktijkdag nader te bepalen De tweedaagse biedt ruimte om uitvoerig stil te staan bij de persoonlijke ontwikkeling van jou als professional. Trainingsdag 6 is een praktijkdag, de datum wordt in overleg met de deelnemers gepland. Elke deelnemer krijgt een persoonlijke intake met één van de docenten om de leerdoelen vast te stellen en de te ontwikkelen competenties te bespreken. De kosten voor de opleiding bedragen €2.750,- excl. BTW. Dit bedrag bestaat uit €2.200,- opleidingskosten inclusief het boek ‘Verenigingen veranderen’ en €550,- accommodatiekosten. Inbegrepen zijn alle verblijfs- en cateringkosten, waaronder een overnachting en twee diners.

 

 

Meer informatie over de opleiding Sportadviseur vind je in de brochure

 

Meer lezen