Privacy verklaring

Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (hierna: “NOC*NSF”) jou over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die NOC*NSF ontvangt als je je inschrijft voor één van onze (sport)opleidingen/scholingen (hierna: “Opleiding”) en/of middels het gebruik van onze website sportopleidingen.nl (hierna: “de Website”).  

Voor de leesbaarheid maken we twee opmerkingen vooraf. Waar je “we”, “wij”, “ons” of “onze” tegenkomt in deze Privacyverklaring wordt NOC*NSF bedoeld. NOC*NSF is als zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke het aanspreekpunt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Website bezoeker schrijven wij zoveel mogelijk aan met “je”, “jij”, “jou” of “jouw”.

Inleiding

We verwerken jouw persoonsgegevens als je onze Website bezoekt en/of als je je inschrijft voor één van onze Opleidingen. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom, of we die gegevens delen met anderen, hoelang we ze bewaren en wat jouw privacy rechten zijn.

Indien jij je inschrijft voor een Opleiding die niet door ons wordt verzorgd, dan wordt je doorgelinkt naar de website van de aanbieder van de betreffende opleiding. De aanbieder heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens een eigen Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en waarom?

Wanneer je gebruik maakt van (één van) onze diensten dan hebben wij vaak een aantal gegevens van jou nodig om die dienst te kunnen leveren. Deze paragraaf zal per dienst ingaan op de persoonsgegevens die we daarvoor van jou verzamelen en waarom wij dat doen.

 1. Bezoek aan de Website

Wanneer je onze Website bezoekt dan verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP adres, cookies, surfgedrag).

Deze gegevens verwerken wij voor (statistisch) onderzoek en analyses om onze dienstverlening te verbeteren (zoals het verbeteren van je gebruikservaring op de Website). De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ en/of op basis van ‘toestemming’. Je wordt gevraagd om toestemming te geven op het moment dat jij voor de eerste keer onze Website bezoekt. Meer informatie hierover lees je in de paragraaf ‘Cookies’.

 1. Contact met NOC*NSF Sport Support

Wanneer je contact opneemt met het NOC*NSF Sport Supportteam dan verzamelen wij mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Profiel (zoals je voor- en achternaam);
 • Contact (zoals je emailadres);
 • Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP adres, cookies, surfgedrag);
 • Berichten die jij verstuurt via mail, WhatsApp of de Chat-functie.

Deze gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op de door jou gestelde vraag/opmerking of om je te assisteren als je hulp nodig hebt. Daarnaast verwerken we je gegevens voor het uitvoeren van (statistisch) onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren, denk aan het door ontwikkelen van onze Website op basis van gestelde vragen. De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘toestemming’. Jouw gegevens worden bewaard voor deze doeleinden, nadat jouw vraag afdoende is beantwoord worden jouw gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

 1. Inschrijven voor een Opleiding

Wanneer je je inschrijft voor een Opleiding dan verwerken we daarvoor mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Profiel (zoals je voor- en achternaam);
 • Adres (zoals je postcode, plaats, land);
 • Contact (zoals je telefoonnummer, emailadres);
 • Opleiding (zoals opleidingsresultaten, evaluatieformulieren, bewijs van deelname);
 • Vereniging (zoals naam vereniging, plaats vereniging).

De daadwerkelijke gegevensverzameling kan verschillen per Opleiding. Een actueel overzicht krijg je te zien als je het inschrijfformulier van de desbetreffende Opleiding invult.

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst (en de fase voorafgaand daaraan) ten behoeve van jouw inschrijving aan de Opleiding uit te kunnen voeren: om met jou in contact treden, om je te informeren over de Opleiding, om de juiste docenten en faciliteiten te regelen, om je toegang te geven tot de online omgeving (indien van toepassing), om je een certificaat te sturen, om je na afloop een evaluatie te sturen en voor (statistisch) onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren (denk aan het door ontwikkelen van de aangeboden Opleidingen). De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslagen ‘overeenkomst’ en ‘gerechtvaardigd belang’. We bewaren de gegevens voor zolang deze nodig zijn voor het verlenen van onze dienst of voor zolang we een dienst-relatie met je hebben. Na afloop van deze relatie worden je persoonsgegevens geanonimiseerd of verwijderd.

 1. Schrijven van een rating & review

Wanneer je een review schrijft via de Website dan verwerken we daarvoor mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens (afhankelijk van hetgeen jij zelf invult):

 • Profiel (zoals je voornaam);
 • Contact (zoals je emailadres);
 • Extra gegevens die je achterlaat als onderdeel van je review.

We verwerken deze gegevens omdat wij benieuwd zijn naar je feedback over de docent, de inhoud van de scholing, de locatie en al je andere observaties. De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘toestemming’. We bewaren een review totdat jij van ons vraagt deze te verwijderen of tot het moment dat de Opleiding niet meer wordt aangeboden.

 1. Versturen van digitale berichten

Wanneer jij jezelf hebt ingeschreven (bijvoorbeeld via de Website) voor de nieuwsbrief dan verwerken we daarvoor de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou:

 • Profiel (zoals je voor- en achternaam);
 • Contact (zoals je emailadres).

We gebruiken deze gegevens om je digitale berichten te sturen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen en buiten de sport met betrekking tot sportkader. De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘toestemming’. Uiteraard kun je je uitschrijven voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de uitschrijflink (opt-out) die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Jouw gegevens worden bewaard voor dit doeleinde. Nadat jij je hebt uitgeschreven worden jouw gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Worden deze gegevens gedeeld met anderen?

Voor het verzorgen van de Opleiding worden gegevens met betrekking tot jouw Profiel (als onderdeel van de deelnemerslijst) gedeeld met de Opleidingsdocent. Indien NOC*NSF de training organiseert in opdracht van of in samenwerking met een andere partij, dan worden de gegevens met betrekking tot jouw Profiel ook gedeeld met de externe organisatoren van de Opleiding (denk aan Sportservice, Rabobank en/of gemeenten). NOC*NSF verzorgt tevens rapportages richting de Bonden. Deze zijn echter op basis van aantallen en zijn niet tot de persoon terug te herleiden.

Daarnaast verstrekken wij gegevens aan externe serviceproviders die services voor ons verlenen, zoals hosting van de Website, e-learning services, analyseren van gegevens, chatfunctionaliteit etc.

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere derde partijen, tenzij jij hier toestemming voor geeft of wanneer NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Worden je gegevens uitgewisseld buiten de Europese Unie?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Jouw gegevens worden opgeslagen in een datacenter van Microsoft, waarbij we hebben gekozen voor de locatie van het datacenter binnen de Europese grenzen.

Minderjarigen

Indien jij 16 jaar of jonger bent en je wilt je gebruik maken van één van onze diensten dan moedigen we je aan om dat onder toezicht van jouw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te doen.

Cookies

Deze Website plaatst cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. We gebruiken functionele cookies voor een goede werking van de Website en analytische cookies om het web bezoek te monitoren.

Functionele cookies zijn van essentieel belang voor het technisch goed functioneren van de Website. Deze cookies worden gebruikt om diverse web functionaliteiten aan te bieden (zoals de Live Chat).

Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en om het aantal bezoekers bij te houden, zodat we de prestaties van onze Website kunnen meten en verbeteren. NOC*NSF maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Via de browserinstellingen op jouw computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de Help-functie van jouw browser.

Wat zijn je privacy rechten?

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die wij van jou verwerken, om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie hiervoor ‘Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?’). 

Wij behandelen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan informeren we jou hierover binnen een maand. Het kan namelijk zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn langer wordt.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop wij die persoonsgegevens verwerken.

Hoe zit het met de beveiliging?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?

Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

NOC*NSF Academie voor Sportkader, onderdeel van:

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)

(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)

Papendallaan 60

6816 VD Arnhem

E-mail: opleidingen@nocnsf.nl of privacy@nocnsf.nl