4 inzichten voor bestuurders

4 inzichten voor bestuurders

4 inzichten voor bestuurders

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Samen doen, meenemen, eigenaarschap en support. De 4 inzichten biedt jou als bestuurder een tool die kan dienen als geheugensteun om te groeien in jouw rol. Besturen gaat om het verbinden van mensen, het schakelen tussen personen met diverse achtergronden, vaardigheden, opvattingen en eigenschappen. 

Als bestuurders zich bewust zijn van de samenhang van de 4 inzichten, hebben ze de mogelijkheid om hun tijd efficiënter in te zetten en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. De workshop 4 inzichten voor bestuurders biedt jou de handvatten die je nodig hebt om actief met de inzichten aan de gang te gaan.

Tijdens de workshop worden bestuurders, aan de hand van de 4 inzichten, geholpen de juiste focus te houden en inzicht te krijgen in zichzelf en andere bestuurders.

Voor deze workshop zijn minimaal 2 bestuurders per vereniging uitgenodigd. Het maximaal aantal verenigingen per workshop is 5 zodat er volop interactie mogelijk is. De workshops hebben een duur van 2,5 uur en vinden plaats door het hele land, meestal in de avond.

Aan de hand van de 4 inzichten kan jij als bestuurder groeien in jouw rol binnen de vereniging. Door de praktijkervaringen die besproken worden in de workshop leer je direct hoe je de inzichten kan toepassen. Door als bestuurders constructief samen te werken met sleutelfiguren op de vereniging, kunnen leden en vrijwilligers voor langere tijd aan de club worden gebonden.

  • We gaan, door praktische voorbeelden, aan de slag met de 4 inzichten: ‘samen doen, meenemen, eigenaarschap en support’;

  • Je leert constructief samen te werken met sleutelfiguren binnen de vereniging;

  • We gaan in op het binden van leden en vrijwilligers aan de vereniging.

Heeft u belangstelling om deze sessie te organiseren voor verenigingen of heeft u vragen over de sessie? Dan kunt u contact opnemen met opleidingen@nocnsf.nl

Meer lezen