Gezonde Sportomgeving

Gezonde Sportomgeving

Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde (sport)omgeving? Sportclubs spelen immers een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Maar hoe ga je hier nou concreet mee aan de slag? Tijdens deze workshop wordt er uitgebreid stil gestaan bij het ontwikkelen van een beleid rondom roken, alcohol, eten en drinken. We gaan in op de centrale rol die de sportvereniging speelt als een prettige en gezonde plek, waar kinderen gezond gedrag aanleren, in een rookvrije omgeving.

Als gemeente en/of bond kun je deze workshop organiseren voor de verenigingen in jouw gemeente.  Ook is het mogelijk om deze workshop als interventie in te zetten via het Sportakkoord en/of het Preventieakkoord.

Gezonde Sportomgeving

Opleidingsoort:

Workshop

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde (sport)omgeving? Sportclubs spelen immers een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Maar hoe ga je hier nou concreet mee aan de slag? Tijdens deze workshop wordt er uitgebreid stil gestaan bij het ontwikkelen van een beleid rondom roken, alcohol, eten en drinken. We gaan in op de centrale rol die de sportvereniging speelt als een prettige en gezonde plek, waar kinderen gezond gedrag aanleren, in een rookvrije omgeving.

Als gemeente en/of bond kun je deze workshop organiseren voor de verenigingen in jouw gemeente.  Ook is het mogelijk om deze workshop als interventie in te zetten via het Sportakkoord en/of het Preventieakkoord.

Aan bod komt:

  1. bewust omgaan met alcohol schenken;

  2. streven naar een rookbeleid en rookvrije omgeving;

  3. stimuleren dat er ook een gezondere keuze mogelijk is qua eten en drinken.

Met de nadruk op: Wat vind je als vereniging belangrijk? Hoe pakken we dit aan? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de vereniging daar achterstaat en meewerkt?

Tijdens de workshop:

  • gaan we in op vragen die leven mbt een gezonde sportomgeving;

  • zal de vereniging bewust worden van het belang, de urgentie en waarom het ook voor de vereniging relevant is.

  • leert de vereniging wat er concreet aan acties uitgevoerd kan worden(welke invloed?) en hoe dit aan te pakken;

  • worden er concrete tips gedeeld om te starten en vol te houden (borging);

  • zullen de deelnemers andere bestuurders ontmoeten en ervaringen uitwisselen;

  • en zal er een kosteloos coachings-aanbod (via JOGG-Teamfit) gedaan worden, om de vereniging vanuit kennis en begeleiding op deze onderwerpen verder te brengen.

De workshop geeft je inzicht in waarom dit thema júist interessant én relevant is voor een sportvereniging en hoe jouw vereniging een gezonde sportomgeving kan realiseren.

De sessie is ontwikkeld in samenwerking met JOGG-Teamfit, Alliantie Nederland Rookvrij, Stichting Jeugd & Alcohol, KNVB, KNLTB, KNHB, KNKV en NOC*NSF.

Heeft u belangstelling om deze sessie te organiseren of heeft u vragen over de sessie? Dan kunt u contact opnemen met NOC*NSF Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Bron foto: JOGG-Teamfit

Meer lezen