Gezonde Sportomgeving

Gezonde Sportomgeving

Gezonde Sportomgeving

Opleidingsoort:

Workshop

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Sportclubs spelen immers een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Maar hoe ga je hier concreet mee aan de slag? Tijdens deze workshop staan we uitgebreid stil bij het ontwikkelen van beleid rondom roken, alcohol, eten en drinken. We gaan in op de centrale rol die de club speelt als een prettige en gezonde plek, waar kinderen gezond gedrag aanleren, in een rookvrije omgeving. Als gemeente of sportbond kun je deze workshop organiseren. Ook is het mogelijk om deze workshop als interventie in te zetten via het Sportakkoord of het Preventieakkoord.

Aan bod komt:

  1. bewust omgaan met alcohol schenken;

  2. streven naar een rookbeleid en rookvrije omgeving;

  3. stimuleren dat er ook een gezondere keuze mogelijk is qua eten en drinken.

Met de nadruk op: Wat vind je als vereniging belangrijk? Hoe pakken we dit aan? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de vereniging daar achterstaat en meewerkt?

Tijdens de workshop:

  • gaan we in op vragen die leven mbt een gezonde sportomgeving;

  • zal de vereniging bewust worden van het belang, de urgentie en waarom het ook voor de vereniging relevant is.

  • leert de vereniging wat er concreet aan acties uitgevoerd kan worden(welke invloed?) en hoe dit aan te pakken;

  • worden er concrete tips gedeeld om te starten en vol te houden (borging);

  • zullen de deelnemers andere bestuurders ontmoeten en ervaringen uitwisselen;

  • en zal er een kosteloos coachings-aanbod (via JOGG-Teamfit) gedaan worden, om de vereniging vanuit kennis en begeleiding op deze onderwerpen verder te brengen.

De workshop geeft je inzicht in waarom dit thema júist interessant én relevant is voor een sportvereniging en hoe jouw vereniging een gezonde sportomgeving kan realiseren.

De workshop is ontwikkeld in samenwerking met JOGG-Teamfit, Alliantie Nederland Rookvrij, Stichting Jeugd & Alcohol, KNVB, KNLTB, KNHB, KNKV en NOC*NSF.

Heb je belangstelling om deze workshop te organiseren voor clubs? Of wil je namens jouw club de workshop volgen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@nocnsf.nl.

Bron foto: JOGG-Teamfit

Meer lezen