Webinar milieuvriendelijk beheer van natuurgras sportvelden

Webinar milieuvriendelijk beheer van natuurgras sportvelden

Webinar milieuvriendelijk beheer van natuurgras sportvelden

Opleidingsoort:

Webinars

Steeds vaker wordt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van natuurgrasvelden bij de sportvereniging neergelegd in plaats van bij de gemeente vanwege privatisering. Daarnaast speelt bij veel betrokkenen de vraag of chemievrij beheer mogelijk is.

In een online rondetafelgesprek zijn panelleden met verschillende expertises met elkaar in gesprek gegaan over milieuvriendelijk onderhoud van natuurgras sportvelden, en over de nut en noodzaak van samenwerking hierbij. 

In twee panels werd gediscussieerd over dit onderwerp. Panel 1 bestond uit Ernst Bos (grasadviseur), Jaap Verhagen (toezichthouder van de gemeente Zutphen) en Lukas Florijn (wet- en regelgeving specialist van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). De panelleden discussieerden over de huidige geldende wet- en regelgeving, en of het mogelijk is om chemievrij te beheren. Zowel Ernst Bos als Jaap Verhagen zijn mening dat chemievrij beheer mogelijk is, maar dat het vraagt om een andere manier van onderhouden en een kwestie van maatwerk is. Lukas Florijn gaf uitleg over de huidige wet- en regelgeving op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw en schetste daarin een toekomstperspectief.

Panel 2 bestond uit drie bestuurders afkomstig van beheerstichtingen en sportverenigingen. Panelleden Piet Zwinkels (Stichting Groene Grasvelden Wijchen), Bert van der Meijden (voorzitter VV Maarssen) en Rob Zwaard (bestuurslid st. Beheer MVV’27) gingen met elkaar in gesprek over de samenwerking vanuit de sportvereniging om het onderhoud en beheer van natuurgras sportvelden goed te kunnen organiseren. Goede voorbeelden over langdurige samenwerking werden afgewisseld met vraagstukken over hoe je zo’n samenwerking kan opstarten. De verschillende ervaringen gaven duidelijk aan dat er een wereld te winnen is door kennis met elkaar te delen.

Het webinar is zeer hoog gewaardeerd door de kijkers en is geheel terug te kijken via webinar samenwerken chemievrij beheer

Meer informatie over pesticidenvrij beheer: 

Goede voorbeelden 

Wil je een goed voorbeeld delen over milieuvriendelijk beheer van natuurgras sportvelden? Dat kan door een e-mail te sturen naar sportsupport@nocnsf.nl. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘milieuvriendelijk beheer’. 

- 

 
Meer lezen