E-learning Code Goed Sportbestuur

E-learning Code Goed Sportbestuur

E-learning Code Goed Sportbestuur

Opleidingsoort:

E-learning

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector en draagt bij aan een sportklimaat waarin iedereen zich welkom voelt en met plezier kan sporten. Om sportbestuurders te ondersteunen heeft NOC*NSF een e-learning gelanceerd, gebaseerd op de Code Goed Sportbestuur. Volg de e-learning Code Goed Sportbestuur voor praktische richtlijnen over het besturen van een sportclub en tips om proactief na te denken over onveilige en oneerlijke situaties die kunnen voorkomen op een sportclub en hoe je daar als bestuur mee om kunt gaan.
Waaruit bestaat de e-learning? Deze e-learning omvat een reeks video's, best practices en oefeningen, waaronder dilemma's, verdeeld over vijf onderdelen:
  • Zelfscan: Hiermee kunnen besturen hun huidige situatie evalueren.
  • Uitleg over de Code Goed Sportbestuur: Een diepgaande verkenning van de principes en richtlijnen.
  • Toepassing van de vier principes: Praktische voorbeelden en casestudy's om de principes in de praktijk te brengen.
  • Aan de slag: Concrete stappen en actieplannen voor het implementeren van de code binnen een sportclub.
  • Toolbox: Een verzameling van nuttige hulpmiddelen en bronnen om besturen te ondersteunen bij het naleven van de code.
Praktische informatie Het voltooien van de e-learning neemt gemiddeld één tot twee uur in beslag. Als clubbestuurder kun je de verschillende onderdelen op je eigen tempo volgen, met de mogelijkheid om terug te keren naar de e-learning wanneer dat nodig is. Om te beginnen met de e-learning, registreer je je via onderstaande link op de online omgeving Flowsparks, waar je toegang krijgen tot de leeromgeving en de e-learning kunnen starten. Start de e-learning Start de e-learning
Meer lezen