Jouw club klaar voor de toekomst?!

Jouw club klaar voor de toekomst?!

Jouw club klaar voor de toekomst?!

Opleidingsoort:

Workshop

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

We gaan in gesprek met collega bestuurders over wat er speelt in jouw club, hoe je continuïteit van de club kunt waarborgen en daarmee de club leidt naar een gezonde toekomst. We gaan in op mogelijke knelpunten die worden ervaren, op ambities én op kansen voor de club. Centraal daarin staat het DNA van de club, visie op gouden driehoek ‘sportaanbod - accommodatie - kader’ en inspelen op maatschappelijke veranderingen.

Een goed functionerende sportclub is te herkennen aan een ‘kloppend hart’. Het bestuur van de club, aangevuld met commissies en actieve leden/ betrokkenen, vormen gezamenlijk dit kloppend hart. Zij zijn in staat om de stip op de horizon te bepalen, bijbehorende ambities te formuleren en hier vervolgens ook uitvoering aan te geven. Dit kan door draagvlak te creëren, leden in beweging te krijgen en taken te verdelen. De kunst is om de elementen van de gouden driehoek (sportaanbod - accommodatie - kader) goed in balans te hebben en vandaaruit keuzes voor de toekomst te maken. Wanneer het bij de ambities past, kan de sportclub doorgroeien naar een open club.

In deze sessie worden sportbestuurders in staat gesteld om hun vereniging juist te positioneren en voor te bereiden op een toekomst met continuïteit. De sessie is opgezet in een samenwerking van sportbonden, gemeenten/ lokale sportservices en NOC*NSF. Landelijke, regionale en lokale trends worden besproken, goede voorbeelden komen aan bod en waar je als sportclubs terecht kunt voor ondersteuning.

Het is vooral een interactieve sessie waarin sportclubs in gesprek gaan met het bepalen van ambities, het betrekken van mensen, het positioneren van de sportclub, alles om te versterken. Met verschillende oefeningen maken de clubs direct stappen en werken toe naar keuzes voor een sterke toekomst.

Onderdelen van het programma:

  • Wat willen je leden?
  • Welke maatschappelijke veranderingen zie je in jouw omgeving?
  • De gouden driehoek, wat levert die mij op?
  • Waar gaat mijn hart sneller van kloppen?
  • Wat gaan wij doen in onze vereniging?

De sessie kan zowel worden georganiseerd in een tijdsbestek van 1 uur of - optimaal - 2,5 uur incl. pauze

Heb je belangstelling om deze workshop te organiseren voor clubs? Of wil je namens jouw club de workshop volgen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@nocnsf.nl.

Meer lezen