Verenigingsmanagement

Verenigingsmanagement

Verenigingsmanagement

Opleidingsoort:

Opleiding

Doelgroep:

Verenigingsondersteuner

Kosten per deelnemer:

€2.500,-

Sport:

Alle sporten

Sportverenigingen die grotendeels draaien op vrijwilligers zijn typerend voor Nederland. Echter, de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers en de toenemende complexiteit van bestuurswerkzaamheden vormen daarvoor een serieuze bedreiging.

Vitale sportverenigingen beschikken over voldoende bestuurlijke ervaring en organisatievermogen. Naast het aanbieden van sportfaciliteiten vervullen zij ook een bredere maatschappelijke functie. Om clubs toekomstbestendig en vitaal te houden is professionalisering juist ook voor middelgrote en kleine verenigingen van cruciaal belang. Dit vergt voor alle betrokkenen niet alleen tijd, maar ook specifieke kennis en kunde om dit voor elkaar te krijgen.

Sportverenigingen die grotendeels draaien op vrijwilligers zijn typerend voor Nederland. Echter, de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers en de toenemende complexiteit van bestuurswerkzaamheden vormen daarvoor een serieuze bedreiging.

Vitale sportverenigingen beschikken over voldoende bestuurlijke ervaring en organisatievermogen. Naast het aanbieden van sportfaciliteiten vervullen zij ook een bredere maatschappelijke functie. Om clubs toekomstbestendig en vitaal te houden is professionalisering juist ook voor middelgrote en kleine verenigingen van cruciaal belang. Dit vergt voor alle betrokkenen niet alleen tijd, maar ook specifieke kennis en kunde om dit voor elkaar te krijgen.

De opleiding Verenigingsmanagement heeft als doel verenigingsmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken.

De inschrijving is nu geopend. Data en tijden zijn nog onder voorbehoud.

Deelnemersperspectief

 • Kennismaken met een breed scala aan thema’s die onontbeerlijk zijn bij het besturen, managen en ondersteunen van sportverenigingen.
 • Het leren van technieken voor het identificeren en oplossen van problemen, zowel interne als maatschappelijk gerelateerde.
 • Kennis opdoen van de maatschappelijke ontwikkelingen waar verenigingen mee te maken hebben.
 • Het ontwikkelen van de persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Netwerken en kennisdeling.

De opleiding is opgedeeld in 4 thema's. Elk thema start met een fysieke bijeenkomst. Daarna volgen een aantal online modules van een dagdeel. De opleiding wordt afgesloten met een bijeenkomst op locatie.

Thema 1: De vereniging

 • De toekomstbestendige vereniging
 • Financiën
 • Communicatie (intern en extern)
 • De maatschappelijke en economische waarde van sport

Thema 2: Accommodatie

 • Exploitatie van de accommodatie 
 • Open club
 • Duurzaamheid
 • Financiering (accommodatie)plannen

Thema 3: Verenigingsontwikkeling/Cultuur 

 • Gelukkige vereniging
 • Diversiteit en inclusie
 • Veilig sportklimaat
 • Waardeproposities

Thema 4: Persoonlijke ontwikkeling

 • Leiderschap
 • Werken in een vrijwilligersorganisatie (en werkgeverschap)
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Het kennismaken met methoden om verenigingen verder te helpen

Tijdens deze scholing:

 • ontdek je hoe je de vereniging weer op orde krijgt op het gebied van financiën, communicatie, toekomstbestendigheid en zie je de maatschappelijke en economische waarde van sport;

 • gaan we in op exploitatie, duurzaamheid en de financiering van de accommodatie en de open club gedachte; 

 • gaan we in op een veilig sportklimaat, diversiteit en inclusie, de gelukkige vereniging en de waarde proposities;

 • gaan we in op jou als de verenigingsmanager. Hierbij staat leiderschap, werken in en met een vrijwilligersorganisatie, persoonlijke ontwikkeling en het zelf kunnen geven van sessies centraal.

Meer informatie kun je vinden op de volgende website, of neem contact op via opleidingen@nocnsf.nl

Meer lezen Schrijf je in