Werken met pubers

Werken met pubers

Werken met pubers

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Trainer-coach & instructeur

Sport:

Alle sporten

Jongeren in de pubertijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen, waarbij de hormonen door het lijf gieren. Het gedrag dat ze (mede) daardoor vertonen wordt op allerlei manieren getypeerd: rebels, snel afgeleid, conflictueus, etc. Iedere trainer die met pubers werkt zal beamen dat er van tijd tot tijd ‘gedoe’ kan zijn, maar wat ligt daaraan ten grondslag? En hoe kun je daar als trainer dan weer het beste mee omgaan? Dat zijn de twee vragen die tijdens deze workshops centraal staan.

Het trainen en coachen van pubers betekent leiding geven aan een ontwikkelingsproces van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. Daarbij moet jij je als trainer / coach realiseren dat, voor wat betreft de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, meiden gemiddeld twee jaar voorlopen op jongens. Uiteraard is de ene puber de andere niet, toch is het mogelijk en zinvol om ‘de pubers’ wat nader te gaan bestuderen. Aangezien we ook meteen de vertaling maken naar je eigen trainingsgroep ga jij met een uitgewerkt scenario naar huis om nóg bewuster bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van jouw sporter. Tot slot kijken we nog naar jouw eigen rolopvatting. Welke rol wil en kan jij spelen? En hoe kunnen we die passend maken bij wat kinderen nodig hebben? 

Wat kun je verwachten:

  • Je leert welke ontwikkelingen een puber doormaakt, bezien vanuit het puberperspectief.
  • We bespreken wat die ontwikkeling betekent voor jou als trainer / coach van een puber.
  • We onderzoeken hoe jij als trainer / coach naar je eigen rol kijkt. Vervolgens gaan we onderzoeken naar de beste manier om die in te vullen, passend bij wat pubers van jou nodig hebben
  • Na afloop ontvang je vier achtergrondartikelen waarin je de belangrijkste inzichten nog eens rustig kan nalezen.

 

Deze bijscholing is ook aan te vragen via het sportakkoord. Meer weten? Sportakkoord voor sportclubs - NOCNSF

Meer lezen