Begeleidingstraject toegankelijke(re) clubs

Begeleidingstraject toegankelijke(re) clubs

Begeleidingstraject toegankelijke(re) clubs

Opleidingsoort:

Workshop

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Wil jij je met jouw club (extra) gaan inzetten zodat steeds meer mensen zich volledig welkom, veilig en betrokken voelen in de sport? Door deel te nemen aan het ‘begeleidingstraject toegankelijke(re) clubs kun je dit mogelijk maken! Dit traject staat in het teken van mensen met overgewicht die, vanuit de zorg, worden doorverwezen om bij jouw club - met plezier – te gaan sporten en sportief bewegen.

Gedurende het traject gaan we dieper in op de volgende punten: 

  • kennismaking met bijzonderheden van de doelgroep;

  • inzicht in de huidige situatie op jouw sportclub en welke mogelijkheden er liggen om nog toegankelijker te worden; 

  • welke rol kan jouw club innemen binnen het lokale netwerk, o.a. met zorgintermediairs en leefstijlcoaches; 

  • samen bepalen hoe jouw sportclub hiermee aan de slag kan, met duidelijke vervolgstappen.

Het begeleidingstraject bestaat uit een online sessie van 75 tot 90 minuten met meerdere clubs en twee follow-up coachmoment(en) per club. 

Dit begeleidingstraject start met een interactieve sessie, waarbij we direct ingaan op de specifieke situatie (en behoeften) per club. We zoomen in op potentiële sporters met overgewicht en ondersteunen jouw club om deze doelgroep met plezier te laten sporten en sportief bewegen. We bespreken mogelijke drempels én wat je als bestuurder/ondernemer en trainer-coach kunt doen in contact, organisatie en sport- en beweegaanbod. 

De twee follow-up coachmomenten bij de club worden per club afgestemd door een lokale contactpersoon.

Aan het einde van het begeleidingstraject weet je hoe je mensen met overgewicht, die vanuit de zorg worden doorverwezen, met plezier kunt laten sporten en sportief bewegen. 

Het begeleidingstraject is zowel geschikt voor bestuursleden en fitnessondernemers als voor de trainers/coaches die de groep begeleidingen of de trainingen geven. 

Dit traject is ook geheel online te volgen! Mail naar opleidingen@nocnsf.nl en informeer naar de mogelijkheden. Dit traject is aan te vragen via het Sportakkoord. Meer weten? Sportakkoord voor sportclubs - NOCNSF

Meer lezen