Werken met kinderen (6- tot 12-jarigen)

Werken met kinderen (6- tot 12-jarigen)

Werken met kinderen (6- tot 12-jarigen)

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Trainer-coach & instructeur

Sport:

Alle sporten

Het is algemeen bekend dat kinderen geen kleine volwassenen zijn. Kinderen zijn volop in ontwikkeling, worden zich bewust van wat ze goed kunnen, wat ze nog te leren hebben, hoe ze zich verhouden tot anderen en ontwikkeling hun eerste zelfbeeld. Ook hebben ze een eigen, bijbehorende belevingswereld. Als trainer is het belangrijk om kennis te hebben over de ontwikkeling die kinderen doormaken, alleen dan kan er een optimaal, veilig en positief leerklimaat gecreëerd worden. In deze workshops gaan we die ontwikkeling vanuit een aantal verschillende perspectieven bekijken.

We gaan de ontwikkeling van kinderen bekijken vanuit vier invalshoeken: speelgedrag, sociaal-emotioneel, cognitief en het aangaan van een pedagogische relatie. Door deze ontwikkelingen zowel apart als in samenhang te bekijken en te begrijpen krijg je een ‘handleiding’ met hele concrete tips voor het werken met deze doelgroep. Omdat we ook meteen de vertaling maken naar je eigen trainingsgroep ga jij met een uitgewerkt scenario naar huis om nóg bewuster bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van jouw sporter. Ten slotte kijken we naar je eigen rolopvatting. Welke rol wil en kan jij spelen? En hoe kunnen we die passend maken bij wat kinderen nodig hebben? 

Wat kun je verwachten:

  • Je leert welke ontwikkelingen een 6- tot 12-jarigen doormaakt, bezien vanuit verschillende perspectieven.
  • We bespreken wat die ontwikkeling betekent voor jou als trainer / coach van een 6- tot 21-jarigen.
  • We onderzoeken hoe jij als trainer / coach naar je eigen rol kijkt. Vervolgens gaan we onderzoeken naar de beste manier om die in te vullen, passend bij wat 6- tot 12-jarigen van jou nodig hebben.

·    Na afloop ontvang je vier achtergrondartikelen waarin je de belangrijkste inzichten nog eens rustig kan nalezen.

Deze bijscholing is ook aan te vragen via het sportakkoord. Meer weten? Sportakkoord voor sportclubs - NOCNSF

Meer lezen