Motivatie en Zelfvertrouwen

Motivatie en Zelfvertrouwen

Motivatie en Zelfvertrouwen

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Trainer-coach & instructeur

Sport:

Alle sporten

Opgroeiende kinderen en pubers zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed kunnen, of wat ze nog te leren hebben. Ze leren zich verhouden tot en samenwerken met anderen. Sommigen doen dat sociaal heel handig, anderen pakken het onhandig aan. Voor iedereen geldt dat het met het spreekwoordelijke vallen en opstaan gaat. Het gedrag dat daaraan ten grondslag ligt kan daardoor soms ook tot problemen leiden. Daar vormt het gedrag tijdens trainingen en wedstrijden geen uitzondering op. Niet zelden spelen de begrippen ‘motivatie’ en zelfvertrouwen’ hierbij een rol. Tijdens deze workshop gaan we deze begrippen voorzien van de juiste definitie en achtergronden, zodat je de volgende keer met een andere blik naar het gedrag van je sporters kunt kijken.

Motivatie

Iedere trainer-coach heeft wel eens gewerkt met een sporter die niet vooruit te branden lijkt, die zijn we dan geneigd als ongemotiveerd te betitelen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Vanuit jouw perspectief als trainer kun je daar best gelijk in hebben, maar wat zou er gebeuren als je het perspectief van de sporter zou innemen? Hoe dat sportersperspectief eruit ziet en aan welke ‘knoppen’ jij als trainer-coach vervolgens kan draaien om daar invloed op uit te oefenen zullen we bespreken tijdens deze workshop.

Zelfvertrouwen

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt, een ouder die komt vertellen dat zijn of haar kind onzeker is. Het onzeker zijn wordt dan gebruikt als een tegenpool van zelfvertrouwen. Onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen gaan weliswaar vaak samen, maar zijn niet hetzelfde. Er zijn namelijk heel goed situaties denkbaar waarin iemand vol zelfvertrouwen omgaat met onzekerheid. Hoe je dat als trainer-coach kan stimuleren en welke valkuilen daarbij op de loer liggen zullen we tijdens deze workshop bespreken.

Wat kun je verwachten?

  • Hoe kunnen we motivatie definiëren?
  • Wat is het sportersperspectief en wat kun jij als trainer met die inzichten?
  • Wat is het trainersperspectief en hoe kun jij jouw invloed gebruiken?
  • Wat is de definitie van zelfvertrouwen?
  • Hoe kunnen we als trainer / coach bijdragen aan het zelfvertrouwen van onze sporters?
  • Welke drie valkuilen zijn er als het gaat om het beschadigen van zelfvertrouwen?

Na afloop ontvang je vijf achtergrondartikelen waarin je de belangrijkste inzichten nog eens rustig kan nalezen.

Deze bijscholing is ook aan te vragen via het sportakkoord. Meer weten? Sportakkoord voor sportclubs - NOCNSF

Meer lezen