Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Trainer-coach & instructeur

Sport:

Alle sporten

Een groot deel van de Nederlanders krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan agressie, seksuele intimidatie. Op school, in de werkomgeving óf binnen de sport. Een sociaal veilig klimaat creëren en zo nodig het doortastend optreden van een coach of trainer is noodzakelijk. Door op tijd te kunnen signaleren én de beschikking te hebben over de juiste tools en competenties kan je grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen.

Tijdens deze scholing

  • Leer je hoe je de sociale veiligheid binnen jouw sportvereniging vergroot;
  • Ontdek je hoe je grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen;
  • Geven we je informatie over de mogelijke vervolgstappen;
  • Krijg je handvaten met betrekking tot het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag maakt en mensen aan kan spreken op hun gedrag;
  • Leer je vroege signalen te herkennen en word je bewust van de invloed die jij kan uitoefenen binnen de sportvereniging.

De scholing ‘Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag’ bestaat uit een voorbereidende online module en een bijeenkomst van een dagdeel. Door deze voorbereidende online module krijg je inzicht in de gedragsregels van de sport, de feiten en fabels over seksuele intimidatie in de sport en wat je kan doen om de sociale veiligheid te vergroten. Ook kan je hier je vragen kwijt die je graag beantwoord ziet tijdens de bijeenkomst. Het uitvoeren van deze 30 minuten durende opdracht is essentieel voor wat deze scholing jou kan opleveren. De e-learning module zorgt dus voor een vliegende start en daardoor hoge leerresultaten!

Tijdens de bijeenkomst zal de docent jouw input uit de online module behandelen. Deze input vormt dan ook de basis van de bijeenkomst. 

Na afloop van de scholing kan je grensoverschrijdend gedrag signaleren, weet je wat je moet doen wanneer grensoverschrijdend zich voordoet, kan je effectieve gesprekken voeren met betrokkenen, weet je wat de mogelijke vervolgstappen zijn rond melding doen, advies en hulp en ken je de gedragsregels van NOC*NSF en de desbetreffende sportbond. Op deze manier lever je een positieve bijdrage aan een veilige sportomgeving voor iedere sporter.

De scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen. Een diploma is niet vereist. Deze scholing wordt gegeven op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond. Deze scholing is ook geheel online te volgen! Mail naar opleidingen@nocnsf.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Meer lezen