Laatst geboekte opleidingen

4 inzichten over trainerschap

Trainer-coach & instructeur

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor elke trainer-coach. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Je kunt je eigen functioneren als trainer-coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren!

Bekijk opleiding
Gezonde Sportomgeving

Bestuurder

Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Sportclubs spelen immers een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Maar hoe ga je hier concreet mee aan de slag? Tijdens deze workshop staan we uitgebreid stil bij het ontwikkelen van beleid rondom roken, alcohol, eten en drinken. We gaan in op de centrale rol die de club speelt als een prettige en gezonde plek, waar kinderen gezond gedrag aanleren, in een rookvrije omgeving. Als gemeente of sportbond kun je deze workshop organiseren. Ook is het mogelijk om deze workshop als interventie in te zetten via het Sportakkoord of het Preventieakkoord.

Bekijk opleiding
Code Goed Sportbestuur

Bestuurder

Deze workshop helpt besturen van sportclubs op weg met de herziene Code Goed Sportbestuur, die onlangs door sportbonden is aangenomen. Samen met andere bestuurders maak je tijdens de bijeenkomst kennis met de herziene Code en ontdek je wat deze voor jouw bestuur en vereniging kan beteken.

Bekijk opleiding

Uitgelicht artikel

Al jaren wordt er op verschillende manieren gewerkt aan vitale sportclubs door de inzet van experts. “Zij zijn in staat om clubs gerichte ondersteuning te bieden bij specifieke ambities of uitdagingen die er leven bij een club.” Lisanne Koster, adviseur sociaal domein bij BMC, vertelt over het belang van goede sportadviseurs voor moderne en toekomstgerichte clubondersteuning.

Lees artikel
Meer nieuws

Aanbieders

NOC*NSF Academie voor Sportkader

NOC*NSF Academie voor Sportkader

De NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al meer dan vijftien jaar met succes in voor het opleiden van bestuurders, trainer-coaches, scheidsrechters, vertrouwenscontactpersonen en opleiders van het sportkader. De Academie richt zich op alle doelgroepen die een rol hebben op de sportvereniging.Kenmerkend voor de opleidingen is dat ze sportgeneriek zijn; opleidingen over onderwerpen die, ongeacht de sport, een belangrijke rol spelen bij elke club of vereniging. Opleidingen gaan bijvoorbeeld over een vereniging besturen met visie of het coachen van specifieke doelgroepen. De sportgenerieke scholingen zijn daarom geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de sportwereld; van bestuurder tot scheidsrechter en van vrijwilliger tot trainer-coach.

Meer lezen
Badminton Nederland

Badminton Nederland

Meer lezen
Centrum Veilige Sport Nederland

Centrum Veilige Sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is het meldpunt en kenniscentrum van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport. CVSN is er voor alle sporters, bestuurders, ouders, trainers en vrijwilligers, werkt onafhankelijk op basis van vertrouwelijkheid, denkt mee en geeft advies. Via diverse kanalen is het Centrum altijd gratis, nagenoeg 24/7 en indien gewenst anoniem te bereiken. Meer informatie: centrumveiligesport.nl.   

Meer lezen
Bekijk alle aanbieders