Trainersbegeleiding

Trainersbegeleiding

Trainersbegeleiding

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Trainer-coach & instructeur

Sport:

Alle sporten

Iedereen heeft baat bij een goede coach, óók de trainer of coach zelf. Iemand die feedback geeft op pedagogische vaardigheden en als klankbord kan fungeren, tilt coaches én daarmee de vereniging naar een hoger plan. Met de scholing Trainersbegeleiding leer je vaardigheden waarmee je als trainersbegeleider aan de slag kan gaan.

 

Deze scholing is geschikt voor ervaren trainers, voor vrijwilligers met pedagogische vaardigheden en ervaring die coaches bij willen staan of professionals zoals buurtsportcoaches. Als trainersbegeleider ga je de trainers of coaches binnen de sportvereniging voor langere tijd ondersteunen. Daardoor werk je mee aan een structureel sportief, veilig en stimulerend sportklimaat binnen de vereniging. Zo kan een coach bijvoorbeeld om feedback vragen bij een training die altijd rommelig verloopt. De trainersbegeleider observeert vanaf de zijlijn en ziet zo andere dingen dan de coach zelf, die volop in de dynamiek betrokken is en zijn of haar handen vol heeft aan het team.

Tijdens de scholing leer je de trainer te laten reflecteren op zijn gedrag en manier van coachen. Welk effect heeft dit op de sporters? Je leert gedrag te observeren (verbale en non-verbale uitingen) en analyseren en je analyse te vertalen in concrete tips: wat gaat er goed, wat kan beter? Verder leer je observaties op een goede manier met de trainer te bespreken.

Door ontwikkeling en begeleiding van trainers in de praktijk kun je doelgericht werken aan een groep trainers en coaches die daadwerkelijk in staat is het gewenste positieve sportklimaat te creëren en invulling te geven aan de pedagogische rol.

Workshop 1
Tijdens de eerste workshop gaan we uitvoerig in op de trainer als begeleider van (jeugd)leden. Welke houding en vaardigheden zijn voor een (jeugd)trainer gewenst? Welke rol speelt de trainersbegeleider bij het ontwikkelen van (jeugd)trainers? Hoe observeer je gedrag van trainers/coaches en hoe geef je constructieve feedback? Op een interactieve manier ga je aan de slag met het oefenen van vaardigheden voor jouw rol als trainersbegeleider.

Praktijkdeel
Een trajectbegeleider coacht de trainersbegeleider bij het observeren en feedback geven van trainers. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Deze coaching vindt plaats in de eigen praktijk: tijdens een training of wedstrijd.

Workshop 2
Op basis van de ervaringen in tussenliggende periode worden de succesmomenten met elkaar gedeeld en lastige situatie besproken. Tot slot wordt de opleiding van trainersbegeleider geëvalueerd.

Duur
De scholing bestaat uit drie dagdelen, 

Na deze scholing

  • kun je het gedrag van de trainer tijdens een training of wedstrijd observeren en analyseren;

  • kun je je observaties benoemen in een feedbackgesprek en daarbij praktische tips aanreiken;

  • kun je bewustwording creëren bij de trainer over hoe hij/zij overkomt op de sporters en hoe het contact voor, tijdens en na de training of wedstrijd is;

  • kun je de trainers en coaches stimuleren tot verdere ontwikkeling.

Na afloop van de scholing ontvang je een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert. 

Deze scholing op locatie (voor meerdere verenigingen/deelnemers) organiseren? Vraag vrijblijvend een offerte aan via opleidingen@nocnsf.nl

Deze scholing is ook online te organiseren. 

Meer lezen