Trajectbegeleiding via Onze club is van iedereen

  • 12 april 2024
Trajectbegeleiding via Onze club is van iedereen

Onze samenleving wordt steeds diverser, en die diversiteit zie je ook terug op de sportclub. Dat is mooi, want sport heeft de kracht om mensen te verbinden. Op de sportclub komen we samen en delen we een gezamenlijke hobby. Maar, een diverse groep leden kan ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, zoals het omgaan met internationale feestdagen, het schenken van alcohol, leden die verschillende talen spreken, en vragen over gender.

Om clubs en (ondernemende) sportaanbieders hierin te ondersteunen, kunnen zij gebruik maken van het aanbod van “Onze club is van iedereen”. Dit programma bevat verschillende interventies gericht op het omgaan met diversiteit. Via “Onze club is van iedereen” worden clubs gekoppeld aan een trajectbegeleider. Samen met de club bekijkt deze begeleider wat er nodig is zodat alle leden zich prettig, gehoord en gezien voelen.

Aanmelding via de lokale clubondersteuner
Clubs en aanbieders kunnen zich aanmelden via de lokale clubondersteuner. De lokale clubondersteuner kan de aanvraag dan indienen via de NOC*NSF Portal. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, neemt een trajectbegeleider het contact over met de sportclub en bepalen zij samen het vervolg. Het is natuurlijk wel fijn dat de clubondersteuner op de hoogte is van het proces Hoe de volledige aanvraagroute eruit ziet, kan je hier zien.

Meer informatie? Klik hier!

  • 12 april 2024