Sportadviseur ondersteunt clubs bij het oplossen van specifieke uitdagingen

  • Beleid
  • 29 mei 2024
Sportadviseur ondersteunt clubs bij het oplossen van specifieke uitdagingen

Al jaren wordt er op verschillende manieren gewerkt aan vitale sportclubs door de inzet van experts. “Zij zijn in staat om clubs gerichte ondersteuning te bieden bij specifieke ambities of uitdagingen die er leven bij een club.” Lisanne Koster, adviseur sport en bewegen bij BMC, vertelt over het belang van goede sportadviseurs voor moderne en toekomstgerichte clubondersteuning.

Op het moment dat een club voor een uitdaging staat of ambities heeft, dan kan ondersteuning van buitenaf daarbij hulp bieden. “Een sportadviseur wordt over het algemeen inzet wanneer er iets moet gebeuren of veranderen op een club”, legt Koster uit. “Het kan om een ambitie gaan, maar ook om een probleem waarmee de club te maken heeft. Zo kan de club duurzaamheidsambities hebben, kampen met een vrijwilligerstekort of met teruglopende ledenaantallen.”

Begeleiding van begin tot eind van het traject

Een sportadviseur helpt de club bij het uitzetten van de juiste koers en is verantwoordelijk voor het gehele traject met als doel om het probleem of vraagstuk uiteindelijk op te lossen. “Het begint altijd met een intake waarbij de adviseur het vraagstuk van de club goed in kaart brengt. In de sportsector willen we vaak al snel overgaan tot actie, maar het is juíst belangrijk om eerst met mensen te praten zodat je je als adviseur een goed beeld kan vormen van de huidige situatie, want dat is je vertrekpunt. Wanneer je een club goed wilt adviseren, dan is het belangrijk om ook met de trainers, de ouders en met de gemeente in gesprek te gaan, maar ook een rondje park op zaterdagmiddag hoort daarbij. Er is echt tijd nodig voor die verkenning om uiteindelijk tot een goede opdrachtformulering en een gedegen plan van aanpak te komen.”

Door van te voren helder in kaart te brengen voor welke uitdaging de club staat, is het mogelijk om de juiste vervolgstappen vast te stellen. De ene keer is daarbij de inzet van een duurzaamheidsspecialist nodig; de andere keer een expert op het gebied van vrijwilligersmanagement of dan weer iemand die veel verstand heeft van het onderwerp diversiteit en inclusie. “Voorheen waren we geneigd om clubs aan allerlei workshops of trajecten te laten deelnemen waar dan verder vaak geen vervolg aan werd gegeven. Nu leren we adviseurs om gerichter ondersteuning aan te bieden op basis van een duidelijk plan van aanpak en een heldere opdrachtformulering. We zien dat dit tot betere resultaten en tot meer tevredenheid bij de clubs leidt.”

Kernkwaliteiten sportadviseur

Een goede sportadviseur is verantwoordelijk voor het gehele traject dat een club doorloopt tijdens zijn ontwikkelproces. “Een goede adviseur dient het belang van de club en doorloopt samen met de club het gehele traject van A tot Z”, zegt Koster. Vaardigheden zoals goed luisteren, samenvatten, doorvragen, omgaan met weerstand, feedback geven en het groepsproces begeleiden zijn daarbij belangrijk. “Je hoeft niet alles zelf te kunnen, maar je moet wel weten waar je zelf goed in bent en waar je anderen voor wilt inzetten.” Daarnaast is het van belang dat je beschikt over voldoende kennis van de sportsector, zowel van de clubs als wat er speelt bij de gemeente.

Opleiding tot sportadviseur

Wil je je graag ontwikkelen tot sportadviseur? Geef je dan op voor de opleiding tot sportadviseur.

  • Beleid
  • 29 mei 2024