Sporters met een visuele beperking

Sporters met een visuele beperking

Sporters met een visuele beperking

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Trainer-coach & instructeur

Sport:

Alle sporten

De meeste sporters met een visuele beperking sporten bij reguliere sportverenigingen. Om alle sporters veilig en naar eigen behoefte te kunnen laten sporten, is het van belang om trainers, coaches en begeleiders te leren hoe ze met de sporters met een beperking om kunnen gaan. In de (bij)scholing 'Sporters met een visuele beperking' reiken we hiervoor kennis en handvatten aan. De (bij)scholing is ook interessant voor begeleiders in het onderwijs, bestuurders van sportverenigingen en ouders/verzorgers.

Sporters met een visuele beperking kunnen prima sporten. Een trainer-coach heeft echter wel met een aantal belangrijke zaken rekening te houden om een goede en uitgebalanceerde training te geven. Bijvoorbeeld met de motorische ontwikkeling van de sporter, met het gebruik van materiaal en met het eventueel gebruiken van een buddy. 

Een trainer-coach moet zich kunnen inleven in de situatie van sporters met een beperking. De sporters met een visuele beperking ‘ervaren’ de wereld anders. Zij hebben goede begeleiding nodig bij het sporten en bij de trainingsopbouw om veilig te kunnen sporten. In de praktijk blijkt dat mensen met een visuele beperking graag willen en kunnen sporten, mits de begeleiding en het sportaanbod aansluit bij de behoefte.

De (bij)scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en trainingen en met de doelgroep werken of willen gaan werken. Bij voldoende ervaring is een diploma dan ook niet vereist. Deze (bij)scholing wordt gegeven op KSS niveau 2 en 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Klik hier om de reader Sporters met een visuele beperking te lezen.

Nadat de vragen en verwachtingen van de cursisten zijn geïnventariseerd, leer je wat een visuele beperking is, hoe je sporters met een visuele beperking mee kan laten doen in reguliere sportteams, hoe je omgaat met een buddy en hoe je een veilige trainingssituatie creëert. Ook krijg je handvatten hoe je sporters met een visuele beperking aanwijzingen kunt geven.

Tijdens de workshop wordt er ook gebruik gemaakt van praktijksituaties. Je ervaart in de gymzaal hoe het is om te sporten met een visuele beperking of hoe je een sporter met beperking kan begeleiden. Neem daarom sportschoenen mee die geschikt zijn voor in de zaal.

  • Inzicht krijgen in de kenmerken en belevingswereld van mensen met een visuele beperking;

  • Communicatie kunnen aanpassen aan een sporter met een visuele beperking;

  • Op basis van inzicht in sporters met een visuele beperking weten hoe je deze sporters kunt begeleiden;

  • Activiteit of training op een creatieve manier aanpassen, zodat ook personen met een visuele beperking deel kunnen nemen

Je ontvangt na afloop van de (bij)scholing een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze (bij)scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met NOC*NSF Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

Meer lezen