Opleiding voor opleiders - Leercoach

Opleiding voor opleiders - Leercoach

Opleiding voor opleiders - Leercoach

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Opleider

Sport:

Alle sporten

Hoe voer je je gesprekken zó, dat de ander leert én gemotiveerd blijft of wordt? Tijdens de Opleiding voor opleiders – leercoach krijg je training in gespreksvaardigheden. Onderwerpen als intake-, voortgangs- en meer confronterende gesprekken komen aan bod. Steeds met het oogmerk de cursist zoveel mogelijk zélf de regie te laten nemen over zijn eigen leerweg. 

De scholing Leercoach bestaat uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. In het praktijkdeel voer je portfolio- en praktijkopdrachten uit. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de opdrachten. Na het volgen van de bijscholing kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Leercoach behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

In de scholing komen de volgende vragen aan bod:

  • Hoe zie ik mijn rol in het leertraject van een cursist?
  • Hoe kan ik de cursist helpen zijn leertraject te plannen?
  • Wat kan ik doen om de cursist zicht te laten krijgen op zijn vorderingen?
  • Als het leren niet lekker loopt, wat kan ik dan doen?

Om een certificaat te behalen dien je een portfolio in. Als jouw sportbond niet zelf beoordeelt, kun je via NOC*NSF Academie voor Sportkader een beoordeling aanvragen door te mailen naar opleidingen@nocnsf.nl

Meer informatie over de scholing, sportgenerieke portfolio-opdrachten en toetsing kun je vinden in de handleiding.

Deze scholing op locatie (voor meerdere verenigingen/deelnemers) organiseren? Vraag vrijblijvend een offerte aan via opleidingen@nocnsf.nl

Meer lezen