Opleiding voor opleiders - Expert

Opleiding voor opleiders - Expert

Opleiding voor opleiders - Expert

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Opleider

Sport:

Alle sporten

Hoe geef je zó les dat iedereen maximaal leert? Hoe lever ik maatwerk? Hoe zorg ik voor toepassing? Hoe geef ik feedback? Kortom: welke interventies leveren de meeste leerwinst op? In de Opleiding voor opleiders – expert gaan we dieper in op bovenstaande vragen zodat jij jouw opleidingen tot een hoger niveau kan tillen.

De scholing Expert bestaat uit twee bijeenkomsten en een praktijkdeel. In het praktijkdeel voer je portfolio- en praktijkopdrachten uit. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de opdrachten. Na het volgen van de bijscholing kun je je portfolio, gevormd door je portfolio- en/of praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het deelcertificaat Expert behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

In de scholing komen de volgende vragen aan bod:

  • Vanuit welke visie op leren en opleiden wil ik werken?
  • Wat is effectief opleidersgedrag?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn cursisten het geleerde ook echt gaan toepassen?
  • Hoe geef ik (effectief) feedback?

Om een certificaat te behalen dien je een portfolio in. Als jouw sportbond niet zelf beoordeelt, kun je de portfoliobeoordeling Expert via ASK aanvragen.

Meer informatie over de scholing, sportgenerieke portfolio-opdrachten en toetsing kun je vinden in de handleiding

De scholing is bedoeld voor experts (in opleiding) van sportbonden. Wil je meer weten? Mail naar opleidingen@nocnsf.nl

Meer lezen