Clubkadercoach

Clubkadercoach

Clubkadercoach

Opleidingsoort:

Opleiding

Doelgroep:

Buurtsportcoach

Kosten per deelnemer:

€450,-

Sport:

Alle sporten

Steeds meer verenigingen zien de meerwaarde van het structureel begeleiden van hun trainer-coaches. Maar waar begin je? Hoe werkt dat precies? En hoe zorg je dat het opleiden en begeleiden van trainer-coaches op de club een normaal verschijnsel wordt? Daar kan de clubkadercoach bij helpen. 

Het belang van clubkadercoaching

De Clubkadercoach is hiermee een belangrijke sleutel is voor het verkrijgen van meer vitale sportverengingen met een positieve sportcultuur. Clubkadercoaching (opzetten van trainersbegeleiding) heeft dan ook een prominente plek in het Nationaal Sportakkoord; daarbij wordt nadrukkelijk ook de relatie gelegd naar de uitbreiding van de buurtsportcoachregeling. De inzet van buurtsportcoaches op verenigingen past tegelijkertijd bij één van de belangrijkste beleidspunten van de sport op dit moment: het normaal maken van de inzet van professionals bij het verstevigen van de sportinfrastructuur in Nederland.

Waarom is trainersbegeleiding belangrijk?

Trainer-coaches spelen een cruciale factor in het sportplezier van kinderen. Een trainer-coach heeft niet altijd een trainersopleiding gevolgd en kan daardoor worstelen met de pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Hoe spreek je een groep sporters aan? Hoe houd je een groep sporters actief? Hoe zorg je dat ze iets leren? Maar vooral, hoe zorg je ervoor dat de sporters plezier hebben tijdens het sporten? Om trainer-coaches te helpen bij dit soort uitdagingen is het van belang hen goed te begeleiden. Maar hoe pak je die trainersbegeleiding als club aan? Het inzetten van een tijdelijke clubkadercoach kan daarbij helpen. De focus van deze clubkadercoach ligt op het opzetten, implementeren en borgen van trainersbegeleiding binnen de club

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor professionals in de sport; buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en verenigingsondersteuners.

Voor meer informatie over clubkadercoaching kan je terecht op www.nocnsf.nl/clubkadercoaching

De scholing tot Clubkadercoach bestaat uit zeven bijeenkomsten met enkele huiswerkopdrachten. In deze zeven bijeenkomsten worden twee centrale onderdelen behandeld, namelijk trainersbegeleiding en procesbegeleiding gericht op Clubkadercoaching. 

Trainersbegeleiding (9 uur, 4 bijeenkomsten):

Bij dit onderdeel leren de cursisten over het begeleiden van de trainer-coaches. De 4 inzichten over trainerschap vormen een belangrijke bouwsteen. Daarnaast is er een praktijksessie om daadwerkelijk trainer-coaches te begeleiden.  

Procesbegeleiding (9 uur, 3 bijeenkomsten):

Hoe voer je goede bestuursgesprekken over de implementatie van trainersbegeiding? Hoe spiegel je de bestuursleden? En hoe zorg je voor borging van trainersbegeleiding op een vereniging? Dit leer je in de bijeenkomsten over procesbegeleiding. 

Aan het einde van deze cursus weet je hoe je als clubkadercoach trainersbegeleiding op een vereniging, op kan zetten, uit kan voeren en kan borgen. Tijdens de cursus zal je verschillende tools leren gebruiken om op procesmatig gebied trainersbegeleiding op te starten en uiteindelijk te borgen. Daarnaast leer je (jeugd)trainer-coaches tijdens trainingen en wedstrijden te begeleiden en coachen op pedagogische kwaliteiten. Met uiteindelijk als doel, om een veiliger en plezieriger sportklimaat met meer gemotiveerde jeugdsporters neer te zetten. 

Het is ook mogelijk de scholing (deels) online te volgen. Het onderdeel procesbegeleiding en de theorie van trainersbegeleiding worden online behandeld. De praktijkdag van trainersbegeleiding wordt waar mogelijk wel op locatie uitgevoerd. Mail naar opleidingen@nocnsf.nl voor de mogelijkheden. 

Meer lezen