4 inzichten voor de moderne scheidsrechter

4 inzichten voor de moderne scheidsrechter

4 inzichten voor de moderne scheidsrechter

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Scheidsrechter & jurylid

Sport:

Alle sporten

Door de 4 Inzichten workshop wordt de scheidsrechter zich bewust van een andere kijk op de arbitrage. Door de aangeboden mogelijkheden wordt een verandering in gedrag in gang gezet, waardoor een positief effect op de relatie scheidsrechter en spelers/coaches wordt gerealiseerd. 

De scholing bestaat uit een online module  en twee contactbijeenkomsten. Deelnemers starten met de online module en als vervolg nemen zij deel aan de bijeenkomsten. Tussen de twee bijeenkomsten door krijgen zij een huiswerkopdracht.  Hiermee wordt een verhoogd leerrendement beoogd. Door docenten voor de bijscholing te informeren over de voorkennis en de leerwensen van de cursisten is de docent nóg beter in staat maatwerk te verrichten. Ook dit kan de leeropbrengst verhogen.

Door de 4 Inzichten workshop wordt de scheidsrechter zich bewust van een andere kijk op de arbitrage. Door de aangeboden mogelijkheden wordt een verandering in gedrag in gang gezet, waardoor een positief effect op de relatie scheidsrechter en spelers/coaches wordt gerealiseerd. 

  • De cursist heeft inzicht in wat de 4 inzichten inhouden en vooral wat de moderne aanpak van de scheidsrechter betekent.

  • De cursist weet hoe de 4 inzichten ingezet kunnen worden.

  • De cursist weet wat hiermee bereikt kan worden en op welke wijze de cursist zich hier verder in kan ontwikkelen.

  • De cursist is in staat om andere arbitrage-betrokkenen te helpen zich hierin te ontwikkelen. 

  • De cursist heeft handvatten gekregen om de 4 inzichten in de praktijk toe te passen. 

Deze scholing is gericht op scheidsrechters en scheidsrechtercoördinatoren die hun rol vervullen op bondsniveau. Voor meer informatie neem contact op met opleidingen@nocnsf.nl

Meer lezen