Talentprogramma Modern Besturen

Talentprogramma Modern Besturen

Talentprogramma Modern Besturen

Opleidingsoort:

Opleiding

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Hoe bouw je als jongere bestaansrecht op voor jouw generatie in een snel veranderende wereld? Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun (bestuurlijk) kader kunnen verjongen en kunnen aanvullen. Veel jongeren weten echter niet wat het besturen van een vereniging precies inhoudt. Tijdens het talentprogramma modern besturen gaan jongeren op zoek naar de manier waarop de sport zich het beste kan organiseren en hoe zij daar iets in kunnen betekenen.

Tijdens deze scholing

  • Leer je vanuit jouw kracht hoe je de sport in Nederland kan versterken en jouw eigen sportomgeving in positieve zin kan veranderen;
  • Wordt je uitgedaagd om jezelf actief te ontwikkelen binnen een veilige en dynamische leeromgeving;
  • Werk je samen met andere jongeren aan bestaande vraagstukken in de sport;
  • Leer je oplossingsgericht denken over bestaande uitdagingen.

Het traject bestaat uit vier dagen. Tussen de bijeenkomsten is er ruimte in gesprek te gaan met de vereniging en zelf aan de slag te gaan met het vormen van een visie en persoonlijk plan.

Tijdens bijeenkomst 1 gaan we in op het besturen van een sportvereniging. We bespreken leerdoelen, wat besturen precies inhoudt en hoe dit effectief kan. Tijdens bijeenkomst 2 bespreken we de ontwikkelingen in de sport. Denk aan generaties, generatieverschillen en trends waar we mee te maken hebben. Tijdens bijeenkomst 3 leren we meer over persoonlijke effectiviteit. In de afrondende bijeenkomst komen we tot concretisering en bespreken we het gemaakte plan van aanpak.

Jongeren krijgen inzicht hoe zij hun vaardigheden kunnen inzetten om zo een bijdrage te leveren aan de sportvereniging van de toekomst. Na dit programma zijn zij klaar voor een bestuursfunctie bij hun vereniging en in staat om de vereniging verder te ontwikkelen.

Het traject ‘Modern besturen’ is specifiek ontwikkeld voor ambitieuze jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die bestuurslid zijn bij een (sport-)vereniging, of die een dergelijke bestuursfunctie ambiëren. Aan het programma kunnen 12 tot 20 (toekomstige) bestuurders deelnemen. Mail voor de mogelijkheden naar opleidingen@nocnsf.nl

Meer lezen