Sporten met een handicap, inclusie op jouw club

Sporten met een handicap, inclusie op jouw club

Sporten met een handicap, inclusie op jouw club

Opleidingsoort:

Masterclass

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Sporten en bewegen mogelijk maken voor iedereen, met of zonder beperking. Samen willen wij ervoor zorgen dat de sportparticipatie toeneemt. Inclusieve clubs zijn hierin onmisbaar. Als inclusieve club zorg je dat ieder lid zich welkom en gezien voelt, neem je letterlijke en figuurlijke drempels weg, leid je je trainers en professionals op zodat ze deskundig kunnen begeleiden en zorg je ervoor dat het sportaanbod past bij de wensen van de sporters.

 

 Deze masterclass bestaat uit twee interactieve bijeenkomsten op locatie, met de keuze uit twee varianten:


1. Het opzetten van inclusief aangepast sportaanbod

Deze masterclass is geschikt voor jouw club als jullie nog geen aangepast sportaanbod hebben en jullie daar wel graag mee aan de slag willen gaan. We gaan in op de belemmeringen en motieven die sporters met een beperking (kunnen) ervaren en zetten je aan het denken over jouw vooroordelen en de mogelijke inclusiekansen voor jouw club. Vervolgens gaan we aan de slag met het ‘Stappenplan Samen Sporten’: een hulpmiddel dat is ontwikkeld om sportclubs te begeleiden bij het opzetten van aangepast sportaanbod.  


2. Het versterken en inclusiever maken van jouw aangepaste sportaanbod

Deze masterclass is geschikt voor jouw club als jullie het aangepast sportaanbod dat jullie al hebben willen verrijken en dieper willen reflecteren op de in- en uitsluitingsmechanismen binnen jullie clubcultuur. Tijdens deze masterclass ga je aan de hand van ‘De Pijlers van Inclusie’ aan de slag met het analyseren van de prioriteiten van en de actiepunten voor jouw club op het gebied van inclusief aangepast sportaanbod.   

  Het is ook mogelijk om de workshop te volgen. Deze bestaat uit één interactieve sessie (online of offline). Naar de workshop. Deze workshop is ook online te volgen. Neem contact met ons op via opleidingen@nocnsf.nl voor meer informatie.
Meer lezen