E-learning Een beetje opvoeder

E-learning Een beetje opvoeder

E-learning Een beetje opvoeder

Opleidingsoort:

E-learning

Doelgroep:

Trainer-coach & instructeur

Sport:

Alle sporten

Bij training geven komt meer kijken dan 'alleen' het aanleren van een sport. Als trainer-coach krijg je te maken met groepsdynamiek, emoties, verschillende persoonlijkheden en variërende interesses per leeftijdsgroep. Hoe ga je om met die verschillen en hoe zorg je dat jouw training past bij een diverse groep sporters? 

Tijdens de scholing ‘Een beetje opvoeder’ wordt uitgebreid stil gestaan bij pedagogische en didactische aspecten van een training waar trainer-coaches mee te maken krijgen. Op die manier kan jij jouw trainingen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de belevingswereld, beweegmotivatie en de ontwikkeling van jeugd. Zo draag jij als trainer-coach bij aan het sportplezier van de jongste sporters, en zet je je in voor een leven lang sport.

Tijdens deze training:

  • Ga je verder in op de pedagogische en didactische kant van training geven en hoe jij hier invulling aan kunt geven;

  • Sta je stil bij het gedrag van sporters en hoe jij hier adequaat mee om kunt gaan;

  • Leer je hoe je voorwaarden kunt scheppen voor een sociaal veilig sportklimaat dat grensoverschrijdend gedrag tegengaat;

  • Leer je meer over hoe je jouw trainingen invulling kunt geven aan de hand van de vier inzichten: structuur en duidelijkheid, stimuleren en motiveren, individueel aandacht geven en regie overdragen

Voor wie is deze scholing?

De online scholing 'Een beetje opvoeder' is interessant voor iedere trainer-coach die wel eens voor een groep jeugdsporters staat, met in het bijzonder sporters van 7 tot en met 16 jaar. Het maakt niet uit welk niveau de groep jeugdsporters heeft; pedagogiek en didactiek is een belangrijk onderdeel van iedere training.

De online scholing bestaat uit vier onderdelen met onderwerpen die elkaar aanvullen:

  • De basis van training/coaching

  • De vier inzichten

  • De vaardigheden

  • Sporten, gedrag en emoties

Daarnaast vind je in de online omgeving een uitleg over de scholing en de mogelijkheid om een zelfscan te doen. Je sluit de scholing af met een toets.

Na afloop van de scholing ben je in staat trainingen voor jeugd te geven, die niet alleen gericht zijn op het vergroten van spelkennis en sportvaardigheden, maar ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jonge sporters. Doordat je stil staat bij pedagogische en didactische kennis tijdens deze scholing ben je in staat om jouw trainingen beter aan te laten sluiten op de leeftijd van de groep en weet je hoe je ongewenste situaties, grensoverschrijdend gedrag en problemen in de groep kunt voorkomen of oplossen.

Onderdeel van de basiseisen sociale veiligheid

De gezamenlijke sport staat voor een sociaal veilige sportcultuur, waarin iedereen zich welkom voelt. Integriteit is daarbij een onmisbaar fundament. Sportclubs kunnen hieraan bijdragen door aan de slag te gaan met de Basiseisen sociale veiligheid. Hierin staan vier voorwaarden opgenomen waar sportclubs minimaal aan moeten voldoen om de juiste voorwaarden te scheppen voor een sociaal veilige sportcultuur. Het volgen van een e-learning voor trainer-coaches, met betrekking tot het herkennen en voorkomen is daar één van. Door deze scholing te volgen, draag jij dus bij aan de sociale veiligheid op de sportclub.

Deze e-learning wordt gratis ter beschikking gesteld met dankzij subsidie van het ministerie van VWS. Klik hier voor de e-learning!

Meer weten? Mail naar opleidingen@nocnsf.nl

Meer lezen