Vertrouwenspersoon in de sport

Vertrouwenspersoon in de sport

Vertrouwenspersoon in de sport

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Werknemers in de sport

Kosten per deelnemer:

€375,-

Sport:

Alle sporten

Vertrouwenspersonen en andere professionals met kennis/ervaring op het gebied van (preventie en opvolging van) grensoverschrijdend gedrag, kunnen de bijscholing  ‘Vertrouwenspersoon Sport’ volgen bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Deze bijscholing biedt een specialisatie in sport gerelateerde casuïstiek en preventie en is bedoeld om het werk van de vertrouwenspersoon verder te professionaliseren.

Vertrouwenspersonen en andere professionals met kennis/ervaring op het gebied van (preventie en opvolging van) grensoverschrijdend gedrag, kunnen de bijscholing  ‘Vertrouwenspersoon Sport’ volgen bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Deze bijscholing biedt een specialisatie in sport gerelateerde casuïstiek en preventie en is bedoeld om het werk van de vertrouwenspersoon verder te professionaliseren.

Voor gecertificeerde vertrouwenspersonen geldt deze bijscholing ook als geaccrediteerde opleiding in het kader van hercertificering als vertrouwenspersoon.

Daarnaast is de bijscholing een waardevolle aanvulling voor professionals in de sport, maatschappelijk werkers en (sport)psychologen, die meer kennis willen over het begeleiden van (grensoverschrijdende) incidenten binnen de structuren van de sportsector.

Goede kennisontwikkeling leidt tot een zo veilig mogelijke sport. Naast basiskennis van ongewenste omgangsvormen en integriteit in het kader van strafrecht en ARBO wetgeving is het daarom belangrijk dat de vertrouwenspersoon kennis krijgt van het sporttuchtrecht, sport specifieke preventietools en de samenwerking met Centrum Veilige Sport. Dit komt in de scholing aan bod. Na het volgen van de scholing kan de vertrouwenspersoon o.a.:

  • melders binnen de sport begeleiden;
  • adviseren van gemeenten
  • Adviseren van verenigingen/sportbonden op het gebied van preventie
  • Bijdragen aan bewustwording en voorlichting.

De vertrouwenspersoon kan in alle gevallen terugvallen op CVSN om te sparren en om gebruik te maken van ons landelijke netwerk bij de sportbonden, hulpverlening en politie.

Voor wie is de scholing Vertrouwenspersoon Sport
De bijscholing Vertrouwenspersoon Sport is bedoeld voor gecertificeerde vertrouwenspersonen, professionals in de sport, en maatschappelijk werkers of (sport)psychologen.
Vrijwilligers in de sport adviseren wij de opleiding ‘Vertrouwenscontactpersoon in de sport’  te volgen voor de basiskennis rondom grensoverschrijdend gedrag.
Twijfel je of deze bijscholing voor jou passend is? Neem dan contact op met opleidingen@nocnsf.nl

De  bijscholing begint met een e-learning. In deze e-learning komen onderwerpen als seksuele intimidatie, pesten en discriminatie in de sportcontext aan bod. Tijdens de lesdag die daarop volgt, gaat de docent dieper op deze onderwerpen in en zal daar ook de onderwerpen matchfixing en doping nader toelichten. Voor alle onderwerpen krijgt de deelnemer inzicht in de tuchtreglementen, meldplicht en meldprocedures binnen de georganiseerde sportbonden en verenigingen. Hierbij vindt CVSN inzicht over hoe straf-, arbeidsrecht en tuchtrecht naast elkaar kunnen lopen in een casus essentieel. We informeren over het netwerk aan hulpverlening en partners van het CVSN. Vanuit de casuïstiek laten we zien hoe de vertrouwenspersoon in een casus kan samenwerken met de casemanagers van het CVSN om voor de melder een goede oplossing te vinden. 

Begeleide casuïstiek bespreking

Het is mogelijk om na deze bijscholing deel te nemen aan een casuïstiek-intervisie. Dit wordt minimaal 1 keer per jaar georganiseerd. Tijdens deze intervisie gaan we samen in op geanonimiseerde gebeurtenissen. Hoe die verlopen zijn, waar we samen van kunnen leren en hoe we kennis delen.

Tijdsinvestering
De tijdsinvestering is totaal acht uur waarvan twee uur thuisstudie, en zes uur lesbijeenkomst.
Deze bijscholing is goed voor 8 studie-uren in het kader van door LVV geaccrediteerde opleidingen ten behoeve van hercertificering als Vertrouwenspersoon.

Meer lezen Schrijf je in