Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Opleidingsoort:

Opleiding

Doelgroep:

Vrijwilliger

Sport:

Alle sporten

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon draagt sterk bij aan een sociaal veilige sportomgeving. We raden clubs daarom aan om altijd een, maar bij voorkeur twee, VCP’ers aan te stellen.

Vertrouwenscontactpersonen nemen een belangrijke en bijzondere positie op de sportclub in door actief te werken aan grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Het hebben van een vertrouwenscontactpersoon draagt sterk bij aan een sociaal veilige sportomgeving. We raden clubs daarom aan om altijd een, maar bij voorkeur twee, VCP’ers aan te stellen.

Vertrouwenscontactpersonen nemen een belangrijke en bijzondere positie op de sportclub in door actief te werken aan grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt.

Tijdens deze scholing leer je:

  • Welke rol een vertrouwenscontactpersoon vervult binnen een sportclub; 
  • Welke positie de vertrouwenscontactpersoon inneemt; 
  • Wat begrippen als (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie inhouden; 
  • Hoe je gesprekken kunt voeren en om kunt gaan met de emoties van de betrokkenen; 
  • Op welke manieren je kunt bijdragen aan preventie van grensoverschrijdend gedrag; 

Het programma

De scholing bestaat uit een voorbereidende online module en één of twee bijeenkomsten. De online module duurt ongeveer 30 minuten. De bijeenkomsten hebben een totale tijdslast van 6 uur. Vindt de volledige cursus plaats op één dag? Dan duurt deze van 10:00 tot 17:00 uur. Is de cursus verdeeld over twee dagen? Dan duurt deze twee keer drie uur. Bijvoorbeeld van 19:00 tot 22:00 uur. 

Let op; De scholing tot vertrouwenscontactpersoon is uitsluitend bedoeld voor vertrouwenscontactpersonen in spé waarvan de sportclub lid is van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond. De inhoud van de scholing sluit voor een belangrijk deel niet aan bij een VCP-rol in andere organisaties.

Na afloop

Na afloop van deze scholing ben je in staat om als vertrouwenscontactpersoon bij te dragen aan de sociale veiligheid op de sportclub. Je kunt vertrouwelijke gesprekken voeren met zowel de melder, beschuldigde, de sportbond of het clubbestuur en je weet hoe je adequaat moet reageren op mogelijke incidenten, vragen en twijfels. Ook ben je na afloop van de scholing in staat om te werken aan preventie. Je weet welke kansen er liggen binnen de sportclub en hoe je het bestuur hiervoor kunt enthousiasmeren.

De vertrouwenscontactpersoon als onderdeel van de basiseisen sociale veiligheid

De sport werkt aan een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen. Dat doen we onder andere door het invoeren van de Basiseisen sociale veiligheid, ook wel bekend als de 4 V’s (https://nocnsf.nl/nederland-sport-veilig). Door het invoeren van deze vier eisen heeft de club een goede basis om onnodig risico uit te sluiten en te werken aan preventie. Het aanwijzen van een VCP op de club is één van die eisen. Door deze scholing te volgen draag jij dus bij aan het fundament van een sociaal veilige sport.

Meer informatie over de rol van Vertrouwenscontactpersoon en hoe je aan de slag kunt, lees je op de volgende pagina; Vertrouwenscontactpersoon - NOCNSF. Klik de + bij de Rol van de vertrouwenscontactpersoon voor het functieprofiel en de werkwijze.

Heb je belangstelling om deze scholing te organiseren voor clubs? Of wil je namens jouw club de scholing volgen? Neem dan contact met ons op via opleidingen@nocnsf.nl.

Meer lezen Schrijf je in