Vertrouwenscontactpersoon

Opleidingsoort:

Opleiding

Doelgroep:

Vrijwilliger

Sport:

Alle sporten

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. 

Vertrouwenscontactpersonen nemen een belangrijke en bijzondere positie op de sportclub in door actief te werken aan grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt.

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. 

Vertrouwenscontactpersonen nemen een belangrijke en bijzondere positie op de sportclub in door actief te werken aan grensoverschrijdend gedrag. Daarom is het belangrijk dat je goed weet hoe je deze positie kunt invullen en wat er van je verwacht wordt.

Een vertrouwenscontactpersoon helpt het bestuur met preventie en zet zich in om, samen met anderen, nieuwe incidenten te voorkomen. Dat is immers beter dan genezen! 

Tijdens deze scholing;

  • Leer je meer over de rol die een vertrouwenscontactpersoon vervult binnen een sportclub; bekijk alvast de volgende animatie.
  • Besteden we aandacht aan de positie die de vertrouwenscontactpersoon inneemt wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag;
  • Krijg je handvaten om als vertrouwenscontactpersoon gesprekken te voeren en om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen;
  • Leer je meer over preventie van grensoverschrijdend gedrag en hoe jij hieraan kunt bijdragen op de sportclub in samenwerking met het bestuur;
  • Gaan we in op de opvolgmogelijkheden bij een signaal of incident.

Het Programma

De scholing bestaat uit een voorbereidende online module en één of twee bijeenkomsten. Door deze voorbereidende online module krijg je inzicht in begrippen als (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie en lees je hoe jij kunt bijdragen aan de sociale veiligheid op de sportclub. Ook kan je hier je vragen kwijt die je graag beantwoord ziet tijdens de bijeenkomst(en). Het uitvoeren van deze 30 minuten durende opdracht is essentieel voor wat deze scholing jou kan opleveren. Tijdens de bijeenkomst(en) behandelt de docent jouw input uit de online module.

De cursus heeft een totale tijdslast van 6 uur. Is de cursus op één dag? Dan duurt het van 10:00 tot 17:00 inclusief pauze. Is de cursus verdeeld over twee dagen? Dan duurt deze 2x3 uur, bijvoorbeeld van 19:00 tot 22:00.

Na afloop van de scholing ben je in staat om als vertrouwenscontactpersoon bij te dragen aan de sociale veiligheid op de sportclub. Je kunt vertrouwelijke gesprekken voeren met zowel de klager, beschuldigde, bond of het clubbestuur en weet hoe je adequaat moet reageren op mogelijke incidenten en bij twijfels en vragen. Ook ben je na afloop van de scholing in staat om te werken aan preventie. Je weet welke kansen er liggen binnen de sportclub en hoe je het bestuur en andere betrokkenen hiervoor kunt enthousiasmeren.

Onderdeel van de basiseisen sociale veiligheid

De gezamenlijke sport staat voor een sociaal veilige sportcultuur, waarin iedereen zich welkom voelt. Integriteit is daarbij een onmisbaar fundament. Sportclubs kunnen hieraan bijdragen door aan de slag te gaan met de Basiseisen sociale veiligheid. Hierin staan vier voorwaarden opgenomen waar sportclubs minimaal aan moeten voldoen om de juiste voorwaarden te scheppen voor een sociaal veilige sportcultuur. Het aanwijzen van een vertrouwenscontactpersoon is daar één van. Door deze scholing te volgen, draag jij dus bij aan de sociale veiligheid op de sportclub.

Meer informatie over de eisen en specifieke leerdoelen van de scholing Vertrouwenscontactpersoon is te vinden via onderstaande links:

Meer lezen Schrijf je in