Functionele cookies: Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.


Gepersonaliseerde informatie Hiermee ontvangt u gepersonaliseerde informatie op onze website die wordt afgestemd op uw internetgedrag.


Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring

Kwaliteitszorgsysteem als vertrekpunt voor veilige en eerlijke sportbeoefening

  • Locatie: Online

Op 7 juli is de livegang van het online kwaliteitszorgsysteem waarvan het digitaal handboek als eerste wordt ontwikkeld. Stapsgewijs worden daarna nieuwe onderdelen opgeleverd en moet het nieuwe systeem in maart 2022 compleet zijn opgeleverd. VSG, BSNC en NOC*NSF zijn de drie initiatiefnemers, die betrokken zijn bij de totstandkoming van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem.

Kwaliteitszorgsysteem als vertrekpunt voor veilige en eerlijke sportbeoefening

De kwaliteit van het aanleggen van sportaccommodaties in Nederland is al jarenlang van hoog niveau door structurele aandacht en een intensieve samenwerking tussen de sport, gemeenten en de realiserende partijen. “Het doel van het kwaliteitszorgsysteem is om kwalitatief goede en veilige sportaccommodaties en -velden te realiseren voor de eigenaren van sportvelden en uiteraard voor de sporters die er gebruik van maken”, zegt Richard Kaper, manager NOC*NSF.

Daarmee wordt het kwaliteitszorgsysteem dé centrale vindplek voor partijen, die geïnteresseerd zijn in het aanleggen of renoveren van een sportaccommodatie. “Stel je wilt als gemeente een softbalveld laten aanleggen, dan is het prettig dat er een betrouwbare bron is waar betrokkenen, zoals adviseurs, aannemers, leveranciers, keuringsinstanties en gemeenteambtenaren terechtkunnen voor informatie. De sporters moeten erop kunnen vertrouwen dat hun sportomgeving veilig is, maar ook dat er een eerlijke competitie kan worden gespeeld, volgens het level playing field-principe.”

 

Initiatiefnemers

Het kwaliteitszorgsysteem is er voor iedereen die te maken krijgt met sportaccommodaties. NOC*NSF is namens de drie initiatiefnemers de beheerder van het nieuwe systeem. “We zijn namens de initiatiefnemers de beheerder van dit systeem, dat straks eigenlijk van alle sportbonden en de sporters is. Aanvullend op de bouwnormen, voelen wij ons als brancheorganisatie van de sport extra verantwoordelijk voor de sporttechnische eisen”, zegt Kaper.

De VSG spreekt namens de gemeente, die in veel gevallen eigenaar is van de sportvelden en sportaccommodaties. “In Nederland is het voorzieningsniveau al jarenlang van hoog niveau, dat willen we zo houden”, zegt VSG-directeur André de Jeu. “Dat betekent niet dat elke zwemvereniging een 50-meter bad moet hebben, maar dat de sportaccommodaties die worden ontwikkeld of gerenoveerd, moeten voldoen aan de basis normen en eisen. Er mag geen discussie bestaan over die feiten. Daarom is het goed dat er een nieuw kwaliteitszorgsysteem komt.”

BSNC is de vertegenwoordiger van de realiserende partijen. Dat zijn alle partijen die direct en indirect te maken hebben met de aanleg van sportvelden en -accommodaties. “De kwaliteit die bijvoorbeeld de voetbalbond verlangt, zoals de sporttechnische eisen, wordt door onze achterban vertaald en  gerealiseerd”, vertelt Edward van der Geest, voorzitter BSNC. “Die achterban varieert van kunstgrasproducenten tot graszaadleveranciers en van adviesbureaus tot aannemers. Het is goed dat de afgesproken voorwaarden en normen terug te vinden zijn in het kwaliteitszorgsysteem zodat er geen twijfel bestaat aan welke uitgangspunten moet worden voldaan.”

 

Digitaal handboek als eerste opgeleverd

Tegelijkertijd met de livegang op 7 juli a.s. wordt als eerste het digitaal handboek opgeleverd. “Alle aandacht gaat op dit moment naar het digitaal handboek, dat is veruit het meeste werk”, vertelt Kaper. “Er wordt een nieuw product ontwikkeld op basis van alle huidige accommodatiehandboeken van de sportbonden. Het digitaal handboek bestaat in totaal uit zo’n drieduizend pagina’s. Het digitaal beschikbaar maken van deze informatie is als bond alleen niet te doen, zo’n systeem is erg kostbaar, maar samen sta je sterker.”

Na de oplevering van het digitaal handboek volgen stapsgewijs andere producten en diensten, zoals het keuringsportaal, het accommodatiepaspoort, de sportvloerenlijst, het registratiesysteem en het duurzaamheidslabel. In zogeheten sprints worden deze onderdelen ontwikkeld. Het streven is dat op 1 maart 2022 alle onderdelen zijn opgeleverd. Meer informatie over het digitaal handboek staat onderaan dit artikel.

 

Pure noodzaak

De wens voor een nieuw systeem bestond al langere tijd, maar vanwege de omvangrijkheid en complexiteit waren er vooralsnog geen concrete plannen in ontwikkeling. Vanuit het Sportakkoord werd er vorig jaar geld beschikbaar gesteld om het systeem te vernieuwen, dat heeft tot een enorme versnelling geleid. “We zijn dankbaar dat het ministerie van VWS ons allemaal in staat heeft gesteld om deze stap te zetten”, aldus De Jeu. “De afgelopen jaren hebben er zoveel vernieuwingen plaatsgevonden waardoor het oude systeem niet meer actueel en handzaam was. Het nieuwe systeem gaat ons beslist helpen om de sport nog toekomstbestendiger te maken. Actualisering en uitbreiding is daarom pure noodzaak.”

 

Webinars

Het digitaal platform sportinfrastructuur.nl is vanaf 7 juli dé plek waar onder andere het kwaliteitszorgsysteem en het digitaal handboek te vinden zijn. Om alle stakeholders zo goed mogelijk te informeren over dit platform zijn vier webinars ontwikkeld, die elk over een ander onderwerp gaan. De gratis webinars duren elk maximaal 20 minuten en gaan over:

-          Het digitaal platform sportinfrastructuur.nl

-          Het kwaliteitszorgsysteem

-          Het digitaal handboek

-          De werkgroepenstructuur