Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleider

Praktijkbegeleider

Opleidingsoort:

Bijscholing

Doelgroep:

Trainer-coach & instructeur

Kosten per deelnemer:

€200,-

Sport:

Alle sporten

Een praktijkbegeleider zorgt ervoor dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Met name het sportkader dat een opleiding of bijscholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider creëert deze leeromgeving en geeft sportkader gerichte feedback en praktische tips.

De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnende en zich ontwikkelende trainer-coaches en instructeurs te delen. De praktijkbegeleider onderhoudt contact met de opleiders van de opleidingen of scholingen. In de sportverenigingen draagt de praktijkbegeleider bij aan de ontwikkeling en het behoud van het sportkader.

Praktijkbegeleiders zorgen dat trainer-coaches en instructeurs relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider creëert deze leeromgeving en geeft sportkader gerichte feedback en praktische tips.

De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnende en zich ontwikkelende trainer-coaches en instructeurs te delen. De praktijkbegeleider onderhoudt contact met de opleiders van de opleidingen of scholingen. In de sportverenigingen draagt de praktijkbegeleider bij aan de ontwikkeling en het behoud van het sportkader.

Trainer-coaches en instructeurs die beschikken over een diploma op KSS niveau 3 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur ook PVB 4.1 succesvol hebben afgelegd worden toegelaten tot de opleiding ‘praktijkbegeleider’. Praktijkbegeleider is tevens als module te volgen bij  de Trainer-coach 4 opleiding.

Voorafgaand aan de bijscholing ontvang je een reader.

 Voor meer informatie kun je contact opnemen met NOC*NSF Academie voor Sportkader via opleidingen@nocnsf.nl.

De opleiding tot praktijkbegeleider bestaat uit een praktijkdeel en twee bijeenkomsten. In het eerste deel voer je twee praktijkopdrachten uit. Die zijn gericht op het begeleiden van sportkader. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de praktijkopdrachten. Tijdens de bijeenkomsten oefen je vaardigheden zoals het voeren van plannings- en begeleidingsgesprekken, het geven van feedback en het creëren van een veilig leer- en sportklimaat. De uitwerking van de opdrachten kun je ter beoordeling aanbieden. Als de uitwerking voldoende is, ontvang je het diploma praktijkbegeleider. 

  • informeren van sportkader (in opleiding)

  • creëren van een veilige leeromgeving voor sportkader (in opleiding)

  • begeleiden van sportkader (in opleiding)

Informeer bij je bond of deze opleiding mogelijk licentiepunten oplevert.

Toetsing
Na het volgen van de scholing kun je je portfolio, gevormd door je praktijkopdrachten, laten beoordelen en zo het diploma Praktijkbegeleider behalen. Een aantal sportbonden doet de beoordeling zelf. Een aantal heeft dit aan de ASK uitbesteed. Informeer bij jouw bond wat het geval is.

Als jouw sportbond niet zelf beoordeelt, kun je de portfoliobeoordeling Praktijkbegeleider via NOC*NSF Academie voor Sportkader aanvragen.

Trainer-coaches en instructeurs die beschikken over een diploma op KSS niveau 3 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur ook PVB 4.1 succesvol hebben afgelegd worden toegelaten tot de opleiding ‘praktijkbegeleider’. Praktijkbegeleider is tevens als module te volgen bij de Trainer-coach 4 opleiding. 

Meer lezen