Sociale veiligheid op de club

Sociale veiligheid op de club

Sociale veiligheid op de club

Opleidingsoort:

Inspiratiesessie

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie niet voor bij jouw sportvereniging? Hoe zeker ben je hiervan? En hebben jullie al VOG's aangevraagd voor de vrijwilligers? Dat kan namelijk gratis, maar dan moet de club over een actief preventie- en integriteitsbeleid beschikken. Wil je hier meer over weten of heb je hier hulp bij nodig, neem dan nu deel aan het interactieve webinar Sociale Veiligheid! De kans dat de leden bij je vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. 

Aan deze sessie kunnen maximaal 30 personen meedoen. Als de bijeenkomst vol is dan kunt u zich inschrijven op een van de volgende geplande sessies. 

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Als bestuur kun je daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Dit webinar is bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen, die beleid sociale veiligheid willen opzetten of aanscherpen. 

Bij vragen, twijfels of meldingen over veilig sporten is het Centrum Veilige Sport Nederland er voor jou. Voor specifieke informatie over preventie en de Regeling Gratis VOG via vog@nocnsf.nl.

Wil je ook het verenigingstraject sociale veiligheid aanvragen? Klik dan hier

Tijdens de webinar:

  • Leer je wat je kunt doen om aan je leden te laten zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt; 
  • Bespreken we de mogelijkheden om sociale veiligheid te creëren;
  • Bespreken we o.a. het High5-stappenplan en de Regeling Gratis VOG;
  • Staan we stil bij de meldplicht voor bestuurders en begeleiders;
  • Wissel je kennis en ervaring uit met bestuurders van andere clubs;

Wil je een webinar aanvragen voor jouw sportbond, club of gemeente? Informeer naar de mogelijkheden via vog@nocnsf.nl

Meer lezen