Sociale veiligheid op de club

Sociale veiligheid op de club

Sociale veiligheid op de club

Opleidingsoort:

Inspiratiesessie

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Komen pesten, agressie en seksuele intimidatie niet voor bij jouw club? Hoe zeker ben je hiervan? Hebben jullie al gratis VOG's aangevraagd voor de vrijwilligers? En heeft de club een actief preventie- en integriteitsbeleid? De kans dat leden bij je club blijven is groter als ze plezier hebben en zich veilig voelen. Tijdens de inspiratiesessie Sociale veiligheid op de club leer je wat hier allemaal bij komt kijken. 

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Als bestuur kun je daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze inspiratiesessie is bedoeld voor bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen en ommissieleden van sportclubs, die beleid voor sociale veiligheid willen opzetten of aanscherpen. 

Bij vragen, twijfels of meldingen over veilig sporten is het Centrum Veilige Sport Nederland er voor jou. Stuur voor specifieke informatie over preventie en de Regeling Gratis VOG een e-mail naar vog@nocnsf.nl. Wil je ook het verenigingstraject sociale veiligheid aanvragen? Klik dan hier

Tijdens de inspiratiesessie:

  • Leer je wat je kunt doen om aan je leden te laten zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt; 
  • Bespreken we de mogelijkheden om sociale veiligheid te creëren;
  • Bespreken we het High5-stappenplan en de Regeling Gratis VOG;
  • Staan we stil bij de meldplicht voor bestuurders en begeleiders;
  • Wissel je kennis en ervaring uit met bestuurders van andere clubs.

Heb je belangstelling om deze inspiratiesessie namens jouw club te volgen? Neem dan contact op via vog@nocnsf.nl.

Meer lezen