Verenigingstraject Sociale Veiligheid

Verenigingstraject Sociale Veiligheid

Verenigingstraject Sociale Veiligheid

Opleidingsoort:

Module

Doelgroep:

Bestuurder

Sport:

Alle sporten

Geen pesten, agressie en seksuele intimidatie bij uw vereniging? Hoe zeker bent u daarvan? En mocht uw vereniging toch een klacht binnenkrijgen, weten jullie dan als bestuur wat jullie te doen staat? De kans dat de leden bij de vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk.

Een bestuur kan daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Geen pesten, agressie en seksuele intimidatie bij uw vereniging? Hoe zeker bent u daarvan? En mocht uw vereniging toch een klacht binnenkrijgen, weten jullie dan als bestuur wat jullie te doen staat? De kans dat de leden bij de vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Een bestuur kan daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Als bestuur kunt u een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling. Uw verenigingsbestuur wordt dan door een expert bijgestaan bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid, zodat uw vereniging voor de gratis VOG regeling in aanmerking komt. U kunt bijvoorbeeld na afloop van dit traject voor de vrijwilligers die binnen uw vereniging met kwetsbare groepen werken gratis VOG’s klaarzetten. Het high-5 stappenplan vormt de leidraad binnen dit verenigingstraject. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij evengoed adequaat te handelen bij incidenten want daar wordt ook bij stilgestaan gedurende het traject.

Het verenigingstraject Sociale Veiligheid  is bedoeld voor bestuursleden van sportverenigingen.

Bij vragen, twijfels of meldingen over veilig sporten is het Centrum Veilige Sport Nederland er voor jou. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.

  • Bestuur is bekend met de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, ontwikkelt hiervoor preventief beleid zodat grensoverschrijdend gedrag wordt ingeperkt en/of er adequaat op kan worden gehandeld.

  • Bestuur heeft het stappenplan High 5 doorlopen en herhaalt deze cyclus.

  • Bestuur meldt zich aan voor de gratis VOG-regeling en zet na goedkeuring VOG’s klaar voor de betreffende vrijwilligers.

  • Bestuur heeft inzicht in verschillende rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van sociale veiligheid;

  • Bestuur is bekend met meldplicht (bij vermoedens van Seksuele Intimidatie) en past toe indien nodig.

  • Bestuur is bekend met ‘hoe en wat’ rond melden, advies en hulpvragen wanneer sprake is van incidenten in het kader van grensoverschrijdend gedrag;

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het VOG Contactpunt Sport via vog@nocnsf.nl

Meer lezen