NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland

NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland

Over NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is het meldpunt en kenniscentrum van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport. CVSN is er voor alle sporters, bestuurders, ouders, trainers en vrijwilligers, werkt onafhankelijk op basis van vertrouwelijkheid, denkt mee en geeft advies. Via diverse kanalen is het Centrum altijd gratis, nagenoeg 24/7 en indien gewenst anoniem te bereiken. Meer informatie: centrumveiligesport.nl.   

Download brochure

Opleidingen van deze aanbieder

  • Tijdens deze scholingLeer je hoe je de sociale veiligheid binnen jouw sportvereniging vergroot;Ontdek je hoe je grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen;Geven we je informatie over de mogelijke vervolgstappen;Krijg je handvaten met betrekking tot het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag maakt en mensen aan kan spreken op hun gedrag;Leer je vroege signalen te herkennen en word je bewust van de invloed die jij kan uitoefenen binnen de sportvereniging.

  • Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Als bestuur kun je daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).Dit webinar is bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen, die beleid sociale veiligheid willen opzetten of aanscherpen. Bij vragen, twijfels of meldingen over veilig sporten is het Centrum Veilige Sport Nederland er voor jou. Voor specifieke informatie over preventie en de Regeling Gratis VOG via vog@nocnsf.nl.Wil je ook het verenigingstraject sociale veiligheid aanvragen? Klik dan hier. 

  • Als VCP heb je korter of langer geleden ongetwijfeld de opleiding voor VCP van NOC*NSF gevolgd. Maar veel VCP-ers krijgen in de praktijk maar weinig vragen of meldingen. Hoe zat het ook alweer? Wat is je rol als VCP en wat kan je doen als iemand zich bij je meldt? wat houdt de meldplicht ook alweer in? En hoe kan ik mijn bestuur adviseren over preventiebeleid? Allemaal vragen die in je opleiding aan de orde zijn gekomen maar waarvan we ons kunnen voorstellen dat de kennis een beetje is weggezakt. Tijd om deze kennis weer even op te frissen en je daarnaast te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen en het High5 preventie stappenplan voor verenigingen. Maar heb jij een casus die je graag (anoniem) zou willen inbrengen om te bespreken met andere VCP-ers? Ook dan is deze scholing echt iets voor jou want ook voor het met elkaar bespreken van casussen uit de praktijk ruimen we voldoende tijd in!Neem als VCP bij voorkeur deel samen met een bestuurder van je vereniging zodat jullie allebei na afloop weer alle actuele kennis paraat hebben. Let op de online Terugkomdag Vertrouwenscontactpersoon kan alleen doorgaan bij minimaal 15 deelnemers. Bij vragen, twijfels of meldingen over veilig sporten is het Centrum Veilige Sport Nederland er voor jou. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. 

  • Inmiddels is dit systeem live en geeft de mogelijkheid voor het veilig administreren van grensoverschrijdend gedrag (SI, pesten, discriminatie, intimidatie, agressie en geweld), matchfixing, verboden middelen gebruik en andere integriteitsschendingen. Alle sportbonden hebben een brief gekregen waarin gevraagd wordt gebruikers namens de bond aan te wijzen. Deze gebruikers krijgen een opleiding om goed om te kunnen gaan met het systeem en de bijbehorende werkafspraken. Ben je als vertegenwoordiger van je sportbond als gebruiker aangemeld dan kun je inschrijven op deze opleiding.Er zijn data waarbij je door een trainer en ondersteund door een Case Manager van het Centrum Veilige Sport uitleg krijgt en vragen kunt stellen. Deze groepen zijn maximaal 10 deelnemers. En er is de mogelijkheid een Webinar te volgen met alleen de trainer. De training is kosteloos als onderdeel van de ALV afspraken.. 

  • Een bestuur kan daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).Geen pesten, agressie en seksuele intimidatie bij uw vereniging? Hoe zeker bent u daarvan? En mocht uw vereniging toch een klacht binnenkrijgen, weten jullie dan als bestuur wat jullie te doen staat? De kans dat de leden bij de vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Een bestuur kan daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).Als bestuur kunt u een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling. Uw verenigingsbestuur wordt dan door een expert bijgestaan bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid, zodat uw vereniging voor de gratis VOG regeling in aanmerking komt. U kunt bijvoorbeeld na afloop van dit traject voor de vrijwilligers die binnen uw vereniging met kwetsbare groepen werken gratis VOG’s klaarzetten. Het high-5 stappenplan vormt de leidraad binnen dit verenigingstraject. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij evengoed adequaat te handelen bij incidenten want daar wordt ook bij stilgestaan gedurende het traject.Het verenigingstraject Sociale Veiligheid  is bedoeld voor bestuursleden van sportverenigingen.Bij vragen, twijfels of meldingen over veilig sporten is het Centrum Veilige Sport Nederland er voor jou. Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.

  • Een vertrouwenscontactpersoon helpt het bestuur met preventie en zet zich in om, samen met anderen, nieuwe incidenten te voorkomen. Dat is immers beter dan genezen! Tijdens deze scholingLeer je meer over de rol die een vertrouwenscontactpersoon vervult binnen een sportclub; bekijk alvast de volgende animatie.Besteden we aandacht aan de positie die de vertrouwenscontactpersoon inneemt wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag;Krijg je handvaten om als vertrouwenscontactpersoon gesprekken te voeren en om te gaan met de emoties van de diverse betrokkenen;Leer je meer over preventie van grensoverschrijdend gedrag en hoe jij hieraan kunt bijdragen op de sportclub in samenwerking met het bestuur;Gaan we in op de opvolgmogelijkheden bij een signaal of incident.

  • Voor gecertificeerde vertrouwenspersonen geldt deze bijscholing ook als geaccrediteerde opleiding in het kader van hercertificering als vertrouwenspersoon.Daarnaast is de bijscholing een waardevolle aanvulling voor professionals in de sport, maatschappelijk werkers en (sport)psychologen, die meer kennis willen over het begeleiden van (grensoverschrijdende) incidenten binnen de structuren van de sportsector.Goede kennisontwikkeling leidt tot een zo veilig mogelijke sport. Naast basiskennis van ongewenste omgangsvormen en integriteit in het kader van strafrecht en ARBO wetgeving is het daarom belangrijk dat de vertrouwenspersoon kennis krijgt van het sporttuchtrecht, sport specifieke preventietools en de samenwerking met Centrum Veilige Sport. Dit komt in de scholing aan bod. Na het volgen van de scholing kan de vertrouwenspersoon o.a.:melders binnen de sport begeleiden;adviseren van gemeentenAdviseren van verenigingen/sportbonden op het gebied van preventieBijdragen aan bewustwording en voorlichting.De vertrouwenspersoon kan in alle gevallen terugvallen op CVSN om te sparren en om gebruik te maken van ons landelijke netwerk bij de sportbonden, hulpverlening en politie.Voor wie is de scholing Vertrouwenspersoon SportDe bijscholing Vertrouwenspersoon Sport is bedoeld voor gecertificeerde vertrouwenspersonen, professionals in de sport, en maatschappelijk werkers of (sport)psychologen.Vrijwilligers in de sport adviseren wij de opleiding ‘Vertrouwenscontactpersoon in de sport’  te volgen voor de basiskennis rondom grensoverschrijdend gedrag.Twijfel je of deze bijscholing voor jou passend is? Neem dan contact op met opleidingen@nocnsf.nl

Meer aanbieders

NOC*NSF Academie voor Sportkader

NOC*NSF Academie voor Sportkader

De NOC*NSF Academie voor Sportkader zet zich al meer dan vijftien jaar met succes in voor het opleiden van bestuurders, trainer-coaches, scheidsrechters, vertrouwenscontactpersonen en opleiders van het sportkader. De Academie richt zich op alle doelgroepen die een rol hebben op de sportvereniging.Kenmerkend voor de opleidingen is dat ze sportgeneriek zijn; opleidingen over onderwerpen die, ongeacht de sport, een belangrijke rol spelen bij elke club of vereniging. Opleidingen gaan bijvoorbeeld over een vereniging besturen met visie of het coachen van specifieke doelgroepen. De sportgenerieke scholingen zijn daarom geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de sportwereld; van bestuurder tot scheidsrechter en van vrijwilliger tot trainer-coach.

Meer lezen
Badminton Nederland

Badminton Nederland

Meer lezen
NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland

NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is het meldpunt en kenniscentrum van grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport. CVSN is er voor alle sporters, bestuurders, ouders, trainers en vrijwilligers, werkt onafhankelijk op basis van vertrouwelijkheid, denkt mee en geeft advies. Via diverse kanalen is het Centrum altijd gratis, nagenoeg 24/7 en indien gewenst anoniem te bereiken. Meer informatie: centrumveiligesport.nl.   

Meer lezen
Bekijk alle