Functionele cookies: Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.


Gepersonaliseerde informatie Hiermee ontvangt u gepersonaliseerde informatie op onze website die wordt afgestemd op uw internetgedrag.


Privacyverklaring

Klik hier voor de privacyverklaring

Privacyverklaring Sportopleidingen.nl

Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (hierna: “NOC*NSF”) je over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.sportopleidingen.nl (hierna: “de Website”).

Inleiding

Voor NOC*NSF is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. NOC*NSF respecteert jouw privacy en draagt er voor zorg dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. Wij zullen ook nooit jouw gegevens aan derden verkopen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als gebruiker van onze Website.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken bij gebruik van de Website, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanmelden voor een opleiding. Bij het aanmelden voor een opleiding wordt je doorgelinkt naar de website van de aanbieder van de betreffende opleiding. Deze aanbieder heeft voor de verwerking van jouw persoonsgegevens een eigen privacybeleid. NOC*NSF is niet verantwoordelijk voor die verwerking.

Welke gegevens worden verwerkt?

Via de Website worden enkel (persoons)gegevens verwerkt die we zelf van je ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen voor het schrijven van een review of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende gegevens die wij van je ontvangen: naam en e-mailadres, eventuele feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt.

Rechtsgrond en doeleinden voor de verwerking

NOC*NSF verwerkt enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt (dus met jouw instemming) voor de volgende doeleinden:

  • om de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op jouw vragen te reageren;
  • om de door jou geschreven review te kunnen plaatsen op de Website;
  • om je te informeren over nieuwe opleidingen en/of diensten van sportopleidingen.nl;
  • verbeteren van de Website en de dienstverlening van NOC*NSF;
  • statistische doeleinden.


Uitwisseling met derden

NOC*NSF verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Het voorgaande is anders wanneer je voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking of NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Zo worden jouw gegevens bijvoorbeeld na een contactmoment weer verwijderd.

Rechten

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die NOC*NSF van je verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens NOC*NSF”).

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Wijzigen van deze privacyverklaring 

Indien wij onze privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.

Vragen?

Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
e-mail: opleidingen@nocnsf.nl